Linkovi

Operativni sistem Linuks - 2003-05-25


Operativni sistem Linuks (Linux), koga je 1991-e, po ugledu na Juniks (UNIX), stvorio programer Linus Torvalds (Linus Torvalds ), sada poèinje da pridobija pažnju poslovnog sveta, koji je prestao da ga doživljava samo kao softver koji koriste zaljubljenici u raèunare. Za razliku od drugih softverskih paketa, kakve proizvode kompanije poput Majkrosofta (Microsoft) ili San Majkrosistemsa (Sun Microsystems), Linuks je takozvani “open sors” (open source) softver – što znaèi da se njegov izvorni kod na Internetu možete besplatno “skinuti”, tako da programeri širom sveta mogu da ga razvijaju i unapreðuju. Brojne organizacije, koje kao razloge navode bolje performanse i niže troškove eksploatacije, poèele su da svoje servere prebacuju na Linuks. Meðutim, baš èinjenicu da je besplatan i da je njegov kod dostupan svima, kritièari koriste kao najveæi nedostatak Linuksa. Majkl Robertson (Michael Robertson ) je osnivaè i izvršni direktor kompanije Lindouz (Lindows), koja proivodi aplikacije za Linux. Majkrosoft upravo tuži Robertsonovu firmu, zato što za svoj proizvod koristi ime Lindouz, pošto, kako Majkrosoft tvrdi, to ime previše lièi na njihovu zaštiæenu marku Vindouz. Gospodin Robertson tvrdi da baš “open sors” privlaèi ljude, zbog toga što napori na razvoju Linuksa, koje ulažu ljudi širom sveta, predstavljaju kontra-teg bogatstvu kojim rapolaže Majkrosoft.

”Majkrosoft danas ima monopol. Oni poseduju veoma bogat proizvod za èiji razvoj su imali dugi niz godina. To jednostavno znaèi da svaka druga kompanija koja želi da se sa njima takmièi – to nije u stanju da uradi. Majkrosoft, pored toga, sada ima preko 40 milijadi dolara u novcu, pa samim tim i ekonomski znaèaj. Zbog toga je neophodan globalni napor. A to je Linuks, a otvoreni kod dozvoljava globalnoj zajednici da zalegne iza tog proizvoda i da ga usavrši.”

Megi Vajlderoter (Maggie Wilderotter ) je viša potpredsednica Majkrosofta, zadužena za poslovnu strategiju. Ona Linuks poredi sa kuèetom koje dobijete besplatno, a koje æe vas – na duži rok – koštati dosta.

“Mislim da treba posmatrati ukupnu cenu. Nije u pitanju samo poèetni trošak. Veliki broj ljudi stavlja naglasak na to da je Linuks besplatan. Medjutim, kako mi posmatramo stvar - u pitanju je ukupna cena vlasništva po korisnièkom rešenju.”

Ne iznenaðuje da se veliki broj kompjuterskih struènjaka ne slaže sa gospoðom Vajlderoter. Jedan od njih je Si Džej Rejhil (CJ Rayhill) šef operacija u kompaniji O Rajli i Asosijets (O'Reilly and Associates), koja se bavi organizacijom struènih skupova i kompjuterskim izdavaštvom. Ona napominje da je, na osnovu njenog iskustva i prema iskustvu direktora informatièkih sistema u raznim kompanijama, ukupan trošak vezan za Linuks niži nego za Vindouze.

“Želela bih da ukažem da verujem da je to samo još jedan marketinški potez Majkrosfta. Nisu uspeli u pokušaju da napadnu otvoreni kod direktno, pa je sada njihova marketinška uzreèica, ako tako može da se kaže, da je ukupna cena vlasništva Linuksa veæa nego Majkrosoftovih proizvoda. Ja u to ne verujem. Naprotiv, smatram da u Majkrosoftovom stavu postoji dobra doza marketinga.”

XS
SM
MD
LG