Linkovi

Položaj Iraèanki nakon pada Sadama Huseina - 2003-05-25


Meðu onima koji æe imati koristi od oslobaðenja Iraka nalaze se i Iraèanke. Nimo Din ha Skander, vlasnica kozmetièkog salona u Bagdadu izjavila je za Njujork Tajms da želi da se kreæe slobodno i da slobodno uživa u životu. Nastavnica za devojèice predškolskog uzrasta u Bagdadu, Dalal Aboud rekala je za Radio Slobodnu Evropu i Radio Liberti, da želi da diše slobodno.

U Iraku je, pod režimom Sadam Huseina, 200 žena optuženih za prostituciju, kažnjeno odsecanjem glave, koje su potom baèene pred kuæna vrata njihovih porodica. To nije raðeno u skladu sa zakonom, a kako je kasnije ustanovljeno, mnoge pogubljene žene nisu bile prostitutke veæ su ubijene iz politièkih razloga. Organizacija Amnesti Internašenel navela je sluèaj Nedžare Mohamad Hajder, ginekologa iz Bagdada, kojoj je odrubljena glava pošto je ukazala na korupciju u iraèkom zdravstvu.

Pod Sadamovim režimom žene su silovane i seksualno zlostavljane kako bi se došlo do željenih informacija ili da bi se iznudilo priznanje nekog pritvorenog èlana porodice. Protivnici režima bili su prisiljavani na saradnju tako što su im pokazivali snimke silovanja èlanova porodice. Pod režimom Sadama Huseina ubijane su žene disidenata i roðake onih koji su pobegli iz zemlje. Safija Hasan je bila majka dva begunca. Ubijena je pošto je javno kritikovala Sadamov režim koji joj je ubio sinove kada su se vratili u Irak. Ovakvi i drugi naèini maltretiranja žena deo su baštine Sadama Huseina. Sada, kako je rekao predsednik Buš, Amerikom predvoðena koalicija zajedno sa Iraèanima radi na obnovi zemlje:

”Pomažemo u izgradnji Iraka, u kome je diktator gradio sebi palate umesto bolnica i škola za narod. Biæemo uz novo iraèko rukovodstvo dok bude osnivalo vladu koju æe izabrati iraèki narod. Prelaz sa diktatorskog režima na demokratiju je težak, trebaæe vremena, ali se taj napor isplati,“ rekao je predsednik Buš.

Sjedinjene Države i njihovi saveznici su predani pomaganju Iraku da uspostavi mir i demokratiju, a Iraèanke æe u tome imati vitalnu ulogu. djp

XS
SM
MD
LG