Linkovi

Buš podzdravlja odluku Kongresa da usvoji zakon o smanjenju poreza - 2003-05-22


Predsednik Buš je proglasio svoju peobedu u borbi sa Kongresom za smanjenje poreza, iako je dobio samo pola od onoga što je tražio. Èlanovi obe politièke stranke odbili su kao neumeren predsednikov prvobitni plan o poreskom smanjenju od sedamsto dvadeset šest milijardi dolara. Predsednik Buš nije uspeo da dobije podršku ni za svoj nešto skromniji plan. Sada je spreman da potpiše plan o još manjem smenjuju poreza odobrenom tek posle nagodbe na sednici koju je sazvao potpredsednik Dik Èejni. Uprkos teškoæama iza te nagodbe, predsednik Buš je pohvalio odobreni plan jer æe se njime omoguæiti veæem broju ljudi da, umesto u državnu kasu, u svoj džep stavi više novca. A trošeæi taj novac, pomoæiæe ekonomiji, smatra predsednik Buš.

“Što više ljudi ima više novca, verovatno æe zatražiti više dobara i usluga, što znaèi da æe neko proizvesti tu robu i usluge, što znaèi da æe neko verovatno naæi zaposlenje. Ovaj zakonski predlog koji æu potpisati dobar je za amerièke radnike, dobar je za amerièke porodice, dobar je za investitore i dobar je za amerièke preduzetnike i vlasnike malog biznisa.“

Demokrate, medjutim, tvrde da se smanjenjem poreza na dividente korporacija nepravedno favorizuju bogati. Za Belu kuæu je važnije od konaène sume smanjenja poreza da Kongres usvoji bilo kakav ekonomski paket pre odlaska na odmor. Kada predsednik Buš potpiše usvojeni zakonski predlog iduæe nedelje, veæina poreskih obveznika bi trebalo ubrzo da vidi promenu u porezu na svoje prihode. Cilj tih mera je da se stimuliše ekonomija i ublaži zabrinutost biraèa do kraja leta kada æe se zahuktati kampanja za predsednièke izbore iduæe godine. Bela kuæa se nada da æe i dalje uspešno usredsredjivati pažnju biraèa na predsednikovu popularnu ulogu Vrhovnog komandanta u ratu protiv terorizma, a demokrate se nadaju da æe pobediti predsednika na izborima usredsredjivanjem na posustalu ekonomiju. Predsednik Buš odlazi iduæe nedelje u posetu Evropi gde æe, kako se oèekuje, pokušati da ublaži kritike na raèun rata u Iraku time što æe se usredsrediti na programe borbe protiv ejdsa, gladi i siromaštva -- borbe koja je, po njegovim reèima, ”moralna svrha amerièkog uticaja.“

XS
SM
MD
LG