Linkovi

Aibo postaje pravi èuvarkuæa - 2003-05-21


Kompanija Soni ne prestaje da nas iznenadjuje inovacijama. Popularni robotski pas Aibo, sada je od ljubimca postao pravi èuvarkuæa. Aibo je, ako se tako može reæi, rodjen pre èetiri godine i odmah postao vrlo popularna igraèka za one koji žele da imaju psa, a iz raznih razloga ne mogu da imaju pravog. Dvadesetak motorèiæa i kompjuterski èipovi omoguæavaju ovom robotu da hoda, igra se sa loptom, sedi, leži i ustaje. Uz pomoæ pokretnih oèiju, ušiju, repa, svetlosnih dioda i zvuènika može da pokazuje razna emotivna stanja - veselje, tugu, strah, iznenadjenje, mržnju i ljutnju. Tokom èetiri godine, kompanija Soni stalno je usavršavala i dogradjivala psa-robota, tako da je on postajao sve pametniji. Najnoviji izum je softverska aplikacija uz pomoæ koje Aibo može da se kontroliše preko interneta. Vlasnici mogu da mu šalju i-mejl poruke, a da na svom kompjuteru - pa èak i mobilnom telefonu sa ekranom - Aibovim oèima-kamerama posmatraju šta se dogadja u kuæi. Takodje, vlasnici mogu sa daljine da pošalju kratke audio poruke, koje æe Aibo preneti ukuæanima preko svog ugradjenog zvuènika. Kompanija Soni kaže da je oduvek želela da konstruiše psa-robota koji bi svojim vlasnicima pravio društvo, ali i koji bi umeo da obavlja neke korisne poslove. Pored novog softvera, u prodaju je puštena i nova verzija Aiba u kobalt plavoj boji, nazvana Aibo sajber blu, koja košta 1300 dolara, a može da se kupi i preko interneta.

XS
SM
MD
LG