Linkovi

Spor ekonomski rast u SAD nastaviæe se i tokom ljeta - 2003-05-20


Jedan od vodeæih ekonomskih indikatora u SAD ukazuje da æe se trend sporog ekonomskog rasta nastaviti i tokom ljeta. Više detalja, u izvještaju dopisnika Glasa Amerike iz Njujorka, Stiva Baragone:

Istraživanje nezavisne istraživaèke organizacije - Conference Board, pokazuje da je indeks vodeæih ekonomskih pokazatelja u Aprilu porastao svega 0.1 odsto. Ekonomija stagnira veæ više od godinu dana, a mali rast u aprilu uslijedio je nakon opadanja indeksa tokom februara i marta. Ekonomista u Conference Board-u, Ken Goldstin, kaže da rast parametara koji se odnose na tržište akcija i povjerenje potrošaèa, predstavlja dobru vijest.

“Nijedan od ovih parametara ne ukazuje da smo sve bliže recesiji. To se ne dogaða, ali na drugoj strani rast koji smo uoèili na tržištu akcija, u akumulaciji novca i povjerenju potrošaèa, nismo vidjeli na parametrima tržišta rada, industrijskim indikatorima i pokazateljima koji se odnose na domaæinstva.”

Goldstin kaže da je sporost u porudžbama robe, usporila rast ekonomskog indeksa.

“Imamo vrlo interesantan scenario u kome je povjerenje potrošaèa pozitivno i biæe još pozitivnije. Meðutim, indikatori aktivnosti stagniraju i sada je došlo do vidljive neravnoteže, koja sigurno neæe trajati još dugo”.

Goldstin kaže da povjerenje potrošaèa može da opadne, ali da æe vjerovatnije doæi do jaèanja ekonomske aktivnosti. Goldstin ne oèekuje da bi ubrzo moglo doæi do rasta industrijskih indikatora, ali smatra da æe se spori ekonomski rast nastaviti i tokom ljeta.

Poveæanje nezaposlenosti, takoðe je negativno uticalo na kljuène ekonomske pokazatelje. Goldstin oèekuje da æe do pozitivnih promjena na tržištu rada doæi tek pošto se poprave i drugi parametri.

“Sada stvarno oèekujemo bolji ekonomski rast, i to je dobra vijest. Loša vijest je to što taj rast oèekujemo tek u poslednjem kvartalu u godini, a ne u julu ili avgustu”

Broj nezaposlenih u SAD poveæao se tokom protekla tri mjeseca.

XS
SM
MD
LG