Linkovi

Podnet nov nacrt rezolucije o ukidanju sankcija Iraku - 2003-05-20


Sjedinjene Države, Britanija i Španija juèe su podnele zajednièki, modifikovani predlog rezolucije o ukidanju ekonomskih sankcija Iraku. Kako iz Njujorka izveštava dopisnica Glasa Amerike Dženi Badner, Savet bezbednosti mogao bi o tome da glasa veæ sutra.

Posle višednevnih teških pregovora, amerièki funkcioneri su izjavili da je ovo definitivna verzija njihovog predloga o ukidanju trgovinskih i finansijskih sankcija, koje su Ujedinjenje nacije uvele Iraku 1990. godine. Predlogom se razradjuje i uloga Ujedinjenih nacija u posleratnom Iraku, oko èega je bilo dosta nesuglasica sa Francuskom, Rusijom i Nemaèkom. Nekoliko èlanica Saveta bezbednosti izrazilo je zabrinutost i u vezi sa ulogom Ujedinjenih nacija u politièkom procesu u Iraku. Osim ovoga, rezolucijom se predvidja da generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Kofi Anan, imenuje novog specijalnog predstavnika za Irak, koji bi uèestvovao u osnivanju privremene vlade.

Amerièki ambasador u Ujedinjenim nacijama Džon Negroponte izjavio je da se u novom predlogu za dva meseca produžuje period postepenog ukidanja programa ”nafta za hranu:“

”Rezolucijom se definišu kljuène uloge generalnog sekretara i Ujedinjenih nacija, ukidaju sankcije i odredjuje šestomeseèni period postepenog ukidanja programa ”nafta za hranu.“

Datum glasanja nije odredjen, ali oèekuje se da æe predlog rezolucije biti usvojen. Pored osnivanja novog medjunarodnog fonda za razvoj, pomenutim predlogom se Sjedinjenim Državama predvodjena koalicija ovlašæuje da za troškove obnove Iraka koristi prihode od nafte. Kamen spoticanja u Savetu bezbednosti predstavljala su i ovlašæenja koalicije. U novom predlogu se doslovce navodi ”pravo iraèkog naroda da slobodno odredjuje svoju politièku buduænost i kontroliše svoja prirodna bogatstva,“ kao i to da ”dan kada æe Iraèani upravljati sami sobom mora da dodje što pre.“ Britanski ambasador Džeremi Grinstok objasnio je da su okupacione sile obavezne da izadju u susret potrebama Iraèana, u skladu sa medjunarodnim pravom, i da æe na kraju preneti vlast na novu iraèku vladu:

”Nacrt na interesantan naèin definiše kraj okupacije kao trenutak pojavljivanja medjunarodno priznate predstavnièke vlade - kada Iraèani budu spremni na taj korak - uz pomoæ privremene vlasti, koalicije i Ujedinjenih nacija.“

Iz modifikovane verzije rezolucije nije izbaèeno gledište Sjedinjenih Država da samo koalicija ima odgovornost da traga za oružjem masovnog uništavanja, ali je ostavljena otvorenom moguænost povratka vojnih struènjaka Ujedinjenih nacija.

XS
SM
MD
LG