Linkovi

SAD traže saradnju BiH sa Haškim sudom - 2003-05-20


Obraæajuæi se javnosti Bosne i Hercegovine ambasador Kliford Bond naglasio je da insistiranjem na sklapanju sporazuma kojim se zabranjuje izruèenje amerièkih graðana Meðunarodnom kriviènom sudu Sjedinjene Amerièke Države ne traže imunitet za svoje državljane ukoliko oni poèine ratne zloèine.

Ratni zloèini moraju biti procesuirani, kaže se u pismu ambasadora Bonda i naglašava da æe amerièka vlada, kao što je to bio i sluèaj do sada, krivièno goniti sve one Amerikance za koje vjeruje da su poèinili ratne zloèine.

Govoreæi o razlikama izmeðu Haškog tribunala na prostoru i Meðunarodnog kriviènog suda, Bond je kazao da za razliku od IKTIJA, koji je odgovoran Savjetu bezbjednosti UN-a, Meðunarodni krivièni sud nije odgovoran nijednoj demokratski izabranoj instituciji. To je , kaže se u pismu amerièkog ambasadora i osnovni razlog zbog kojeg su SAD odbile uèestvovati u radu Meðunarodnog kriviènog suda.

U sluèaju da SAD i BiH ne ratifikuju pomenuti sporazum do 1. jula, Bosni i Hercegovini biæe obustavljena vojna pomoæ u nekoliko bitnih oblasti ukljuèujuæi i pripreme za èlanstvo u partnerstvu za mir, zakljuèuje su pismu ambasadora Bonda.

Od ostalih dogaðaja treba izdvojiti poèetak konferencije podregionalne konsultativne komisije za kontrolu naoružanja u èijem su radu uzeli uèešæe predstavnici entitetskih oružanih snaga BiH, Hrvtaske i državne zajednice Srbija i Crna Gora.

U uvodnom obraæanju predsjednik Republike Srpske Dragan Èaviæ, govoreæi o reorganizaciji oružanih snaga u BiH kazao je da su BiH potrebne oružane snage koje æe garantovati njen suverenitet i teritorijalni integritet ali i ustavom utvrðeno unutrašnje ureðenje.

”Oružane snage u BiH moraju biti tako organizovane da u njih vjeruju pripadnici sva tri konstitutivna naroda , da ih istovremeno doživljavaju kao svoje, ali i kao garanta suvereniteta i integriteta BiH. Zatim, da ih doživljavaju kao garanta entitetskog unutrašnjeg ureðenja i obavezno da ih doživljavaju kao garanta nacionalne sigurnosti svakog od konstitutivnih naroda.“

Èaviæ je rekao da æe se institucije Republike Srpske aktivno ukljuèiti u traženje rješenja koja æe zadovoljiti standarde evropskih integracionih procesa, te zakljuèio da se ne smije dozvoliti da taj put trasiraju drugi.

XS
SM
MD
LG