Linkovi

Da li Vašington spreèava osnivanje privremene vlade u Iraku? - 2003-05-20


Neke od vodeæih iraèkih frakcija koje su se suprotstavljale Sadamu Huseinu kažu da nameravaju da nastave da vrše pritisak za formiranje privremene vlade uprkos preprekama od strane Vašingtona. Amerièki administrator u Iraku. Pol Bremer, rekao je sedmoèlanomn savetu iraèkih lidera da SAD žele da se formira manje uticajna privremena uprava u Iraku pre nego što vlast bude predata novoj vladi. Predstavnik Iraèkog nacionalnog kongresa, jedne od organizacija koje su se protivile Sadamu, Entifad Kanbar, izjavio je na današnjoj konferenciji za štampu, da taj plan nije prihvatljiv za èlanove saveta.

”Iraèki nacionalni kongres i èlanovi rukovodeæeg saveta ponovo potvrdjuju neodložnu potrebu da se formira privremena vlada, kojom bi upravljali Iraèani. Kao što smo veæ više puta rekli, ne bi trebalo da postoji vakuum u iraèkom suverenitetu.“

Gospoidin Kanbar je takodje kritikovao nacrt rezolucije podnet savetu bezbednosti UN, koji SAD podržavaju, navodeæi da on ne pruža Iraèanima trenutnu kontrolu nad prirodnim resursima zemlje, ukljuèujuæi i rezerve nafte. Medjutim, predstavnik Iraèkog nacionalnog kongresa je rekao da se razgovori nastavljaju i da se nada da æe SAD izmeniti svoj stav.

”Osvedoèio sam se da su se SAD protivile mnogim stvarima, a zatim su izmenile stav i postupile kao što smo mi predlagali iz praktiènih, tehnièkih, a ponekad i iz moralnih razloga. Setite se da je predsednik Buš pozvao Iraèane da sami upravljaju svojom zemljom. Mi delujemo u skladu sa tim pozivom.“

Gospodin Kanbar je takodje pozvao medjunarodnu zajednicu da obezbedi odgovarajuæe forenzièke testove za posmrtne ostatke pronadjene u 14 masovnih grobnica koje su tokom protekle nedelje otkrivene širom Iraka. Smatra se da grobnice sadrže ostatke žrtava represije od strane Sadama Huseina. Eksperti za zaštitu ljudskih prava tvrde da bi važan dokazni materijal, koji bi mogao da se koristi na sudjenjima za zloèine protiv èoveènosti, mogao da bude uništen dok Iraèani užurbano prekopavaju te masovne grobnice.

XS
SM
MD
LG