Linkovi

Ideja o osnivanju bliskoistiène zone slobodne trgovine - 2003-05-19


Diktator Saddam Hussein uklonjen je sa vlasti u Iraku. Ekstremistièki talibanski režim i njegovi pokrovitelji teroristièke mreže Al-Kaide su iskorenjeni u Avganistanu. Teroristi širom svijeta su pobijeni, pohapšeni, ili su u bekstvu. Sve više se èuju glasovi reformista na Bliskom istoku. Amerièki predsednik Buš je rekao da je “stiglo vreme istorijskih promena“. Arapske države mogu da iskoriste ovu moguænost i potreba da to uèine nikada nije bila jasnija. Ukupni domaæi bruto proizvod svih arapskih država zajedno - danas je manji od bruto proizvoda u Španiji. Predsednik Buš je ukazao da æe ekonomski napredak na Bliskom istoku zahtevati poveæanje trgovine.

”Širom sveta, slobodno tržište je pomoglo da se pobedi siromaštvo i nauèilo ljude obièajima slobode. Upravo zato, predlažem da se u narednoj deceniji uspostavi Amerièko-bliskoistoèna slobodna trgovinska zona, koja æe poveæati moguænosti Bliskog istoka, ulivajuæi nadu ljudima koji žive u tom regionu“, rekao je amerièki predsednik.

Medjutim, po reèima predsednika Buša, slobodna trgovina æe biti moguæa jedino ukoliko bude reformi. Buš je dodao da æe Sjedinjene Države pomoæi arapskim zemljama da odbace terorizam, da se bore protiv korupcije i poštuju prava pojedinaca na vlasništvo.

”Mi æemo saradjivati sa našim partnerima da bismo osigurali da mala i srednja preduzeæa imaju pristup kapitalu i podržaæemo napore u regionu da se razviju osnovni zakoni o pravu vlasništva i dobroj poslovnoj praksi. Kada uklone korupciju i sami iskuse slobodno tržište i dobre zakone, stanovništvo Bliskog istoka æe uživati u prosperitetu i slobodi. Kada se tržište proširi i znanje raširi po Bliskom istoku, kada se ženama ukažu jednakost i poštovanje, kada poènu da deluju zakoni, svi ljudi u regionu videæe novi dan pravde i novi dan prosperiteta“, rekao je predsednik Buš.

Slobodna trgovinska zona na Bliskom istoku, rekao je predsednik Buš, jedan je od naèina na koji Sjedinjene Države mogu da “koriste svoj uticaj i ideale da bi mržnju zamenili novom nadom širom Bliskog Istoka”.

XS
SM
MD
LG