Linkovi

Nesuglasice oko novog ustava Crne Gore - 2003-05-19


Ustav može ostvariti ulogu samo ako je njeghova sadržina usklaðena sa stvarnošæu. Za važeæi crnogorski Ustav to se ne može reæi, tvrdi vodeæi crnogorski ustavni pravnik Mijat Šukoviæ, koji je na današnjem Okruglom stolu u Podgorici obrazložio da više ne postoji SRJ èija je Crna Gora bila federalna jedinica, koja je pravno-politièki bila podreðena centru federacije.

Sada je Crna Gora država -èlanica državne zajednice sa pravom da legalno, samostalno i suvereno propisuje svoj pravno-politièki i ekonomski žiot, zbog èega je primjena važeæeg Ustava-nemoguæa. Zbog toga je, tvrdi Šukoviæ, neophodno donošenje novog ustava…: '…koji æe na ustavni nivo izdiæi do sad ostvareni stepen državnosti i suvereniteta države Crne Gore, njeno životno i pravno utvrðeno opredjeljenje da sa državom Srbijom bude u demokratskom savezu država, a ne lišena svih kljuènih državnih funkcija u centralistièkom državnom obliku i da se izdigne na ustavni nivo njeno usmjerenje da sa kapacitetom posjedovanja svih državnih funkcija stupa u procese evropskih integracija'.

Predstavnik vlasti, Miodrag Vukoviæ, meðutim, tvrdi da crnogorska realnost upuæuje samo na djelimiène ustavne promjene, jer ne postoji unutrašnji politièki konsenzus o stepenu i naèinu sprovoðenja ustavnih promjena.

Meðutim, crnogorska opozicija je jedinstvena da je potreban novi ustav, jer bi on znaèio i nove izbore. Vuksan Simonoviæ, funkcioner SNP-a: 'Naravno, važno je reæi da bez obzira za koji se naèin izmjena i dopuna Ustava odluèimo, ili se opredjelimo za donošenje novog, cjelovitog ustava RCG, u Skupštini Crne Gore biæe potrrebna dvoreæinska veæina za usvajanje tog novog ustzava. U meðuvremenu, dok bude trajao postupak donošenja novog ustava, u Crnoj Gori je neophodno održati vanredne parlamentarne izbore'.

I predsjednik Narodne stranke Dragan Šoæ kaže da je vrijeme da se preispitaju rješenja iz postojeæeg ustava: 'Sve to podrazumijeva malo krupniji zahvat i, saglasno Ustavu, nakon toga nove izbore', rekao je Šoæ.

Sliènog su mišljenja i u Liberalnom savezu, pogotovo zbog toga što bi novi ustav znaèio i novu priliku opoziciji da se oproba da parlamentarnim izborima.

XS
SM
MD
LG