Linkovi

Automobili sa pogonom na vodnik - 2003-05-18


Primena vodoniènih generatora elektriène energije za pogon automobila unela bi revoluciju u tu granu industrije, zamenivši staru, ”prljavu“ tehnologiju motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Džon Di Èiko (John DeChicco) je inženjer mašinstva i viši nauèni saradnik ekološke lobistièke organizacije Environmental Defense, u Vašingtonu. On kaže da gorivna æelija funkcioniše slièno kao akumulator:

”U njoj se dogadja hemijska reakcija, ali za razliku od akumulatora koji mora da se napuni, gorivna æelija proizvodi struju kada se kroz nju propusti vodonik.“

Vodonik je najrasprostranjeniji element u kosmosu, koji se lako izdvaja iz vode, prirodnog gasa ili uglja. U gorivnim æelijama se, uz pomoæ katalizatora, jedini sa kiseonikom i proizvodi struju i vodu. Ideja da se gorivna æelija iskoristi za pogon automobila nije nova. Najveæi proizvodjaè automobila u svetu, Dženeral motors, sagradio je prvi eksperimentalni automobil sa gorivnom æelijom još 1968. godine. Od kasnih devedesetih, ta kompanija ulaže oko sto miliona dolara godišnje u razvoj ove tehnologije, i to je najveæi istraživaèki projekat Dži-Ema. Do sada su sagradjena dva prototipa. Jedan od njih, nazvan Haj-Vajer (Hy-Wire), u velikoj meri se oslanja i na nova dostignuæa u oblasti elektronike, kako kaže Bajron MekKormik (Byron McCormick), direktor programa za razvoj gorivnih æelija:

”To je u neku ruku kao moderan lovaèki avion, tako da se sve funkcije upravljanja, koèenja, ubrzavanja i ostalog, prenose elektronskim putem. A to je moguæe kada imate velike elektriène motore i snažan izvor elektriène energije.“

Bajron MekKormik kaže da je sada najveæi problem kako smanjiti troškove proizvodnje ovakvog vozila, da bi bilo pristupaèno obiènim kupcima. Drugi problem je ubediti kompanije za distribuciju goriva da na benzinskim pumpama dodaju i pumpe za vodonik. Uz to, treba zadovoljiti sve propise o bezbednom skladištenju vodonika. U medjuvremenu, Dženeral Motors nastoji da smanji oslobadjanje štetnih gasova iz postojeæih motora na fosilna goriva.

”Dženeral Motors ima niz inicijativa. Na primer, sagradili smo motore sa zapreminom koja se može podešavati - što znaèi da mogu da po potrebi rade na dva, èetiri ili osam cilindara. Razvijamo i hibridna vozila sa kombinovanim benzinsko-elektriènim pogonom.“

Neki struènjaci ipak smatraju da æe se na vozila sa pogonom na vodonik èekati duže nego što se obièno misli. Džon Di Èiko, iz organizacije Environmental Defense smatra da bi Sjedinjene Države trebalo pre svega da se usmere na smanjenje potrošnje motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

”Ako nemamo zakone i inicijative za upotrebu veæ razvijene tehnologije, koja smanjuje potrošnju motora sa unutrašnjim sagorevanjem za 50 odsto, kako možemo da tvrdimo da se zalažemo za smanjenje zavisnosti od uvoza nafte i za smanjenje globalnog zagrevanja?“

Džon Di Èiko kaže da plan administracije o izdvajanju milijardu i 200 miliona dolara za istraživanja u oblasti vodoniènih motora ide na uštrb postojeæih programa za razvoj izvora obnovljive energije, koji æe zbog toga dobiti manje državnih sredstava.

XS
SM
MD
LG