Linkovi

Usporavanje rasta evropske privrede - 2003-05-16


Ta procena, koju je iznela Agencija za statistike Evropske unije, EUROSTAT, sa sedištem u Luksemburgu, pokriva prvi kvartal ove godine i zasnovana je na informacijama iz sedam od 15 zemalja Evropske unije, ukljuèujuæi Birtaniju, Nemaèku, Francusku, Italiju i Španiju. To je najnoviji od nekoliko indikatora, ukljuèujuæi sve veæu stopu nezaposlenosti, koji ocrtavaju sumornu sliku o stanju privrede u Evropi. Medjutim, predstavnik za ekonomska pitanja Evropske unije, Gerasimos Tomas, ne daje preveliki znaèaj tom izveštaju.

”Ti podaci su neznatno razoèaravajuæi i iznenadjujuæi. Oèekivalo se da æe bruto domaæi proizvod u prvom kavatalu rasti za nula zaraz jedan posto.“

Tomas je za izostanak rasta okrivio konflikt u Iraku, ali je takodje rekao da bi brzo okonèanje rata trebalo da pomogne evropskoj privredi u drugoj polovini ove godine èime bi se ostvarila predvidjanja Evropske unije o godišnjem rastu od jedan odsto. Sliènom temom bavio se i ekonomista Ferdi Adam iz luksemburške vladine agencije za statistiku, STATEC.

”Ekonomija nije u gorem stanju danas nego što je bila juèe, bez obzira na ove nove podatke. Prva polovina godine je veoma težak period, nakon nekoliko kvartala boljeg rasta zabeleženih prošle godine. Svi su znali da æe prva dva kvartala biti teška.“

Ekonomisti kažu da sve sporiji rast privrede vrši pritisak na Evropsku Centralnu banku da iduæeg meseca smanji interesne stope u nastojanju da podstakne ekonomiju. Rastuæa vrednost Eura -- koji je trenutno na najvišem nivou za poslednje èetiri godine -- takodje pritiska evropsku ekonomiju jer izvoz evropske robe èini skupljim. Britanska vlada je juèe (èetvrtak) objavila da æe 9 juna saopštiti da li æe se založiti za prikljuèenje Euro sistemu, mada se ne oèekuje da æe to uèiniti. U medjuvremenu, Francuski institut za medjunarodne odnose objavio je izveštaj pod nazivom ”Svetska trgovina u 21 veku“ u kojem se navodi da æe do 2030. godine, evropska privreda èiniti svega 12 odsto svetske privrede, što predstavlja smanjenje od 50 odsto u odnosu na sadašnje stanje. U istom izveštaju se kaže da æe ekonomski lideri sveta u predstojeæim decenijama biti Severna Amerika i, kako je reèeno, velika Kina koja obuhvata i Tajvan.

XS
SM
MD
LG