Linkovi

Francuska se žali na tretman od strane SAD - 2003-05-15


Direktor odseka amerièkog Državnog sekretarijata za politièko planiranje, Rièard Has, izjavio je da æe predstojeæe putovanje državnog sekretara Kolina Pauela, a zatim i predsednika Džordža Buša, u Francusku biti dobra prilika da se pridje zaceljenju amerièko-francuskih odnosa. Pauel se oèekuje u Parizu iduæe nedelje, a predsednik Buš treba da prisustvuje samitu ”Grupe 8“ koji se u junu održava u Francuskoj. Pariz i Vašington su se oštro sukobili zbog opreènih statova prema ratu u Iraku. Mada je rat završen, neki zvaniènici Bušove administracije upozoravaju da zagovaraju kaznene mere prema Francuskoj. Rièard Has nije komentarisao o tome kakve bi korake u tom pravcu Vašington mogao da preduzme, ali je -- obraæajuæi se novinarima u Parizu -- izjavio da æe se tokom rasprave u Savetu bezbednosti o ukidanju sankcija Iraku, Francuskoj pružiti moguænost da popravi odnose:

”Debata koje æe se odvijati u Savetu bezbednosti predstavlja dobru priliku da se poprave neke stvari. Naravno, imaæe groman uticaj na buduænost Iraka. Ali mislim da se takodje može znaèajno odraziti na amerièko-francuske i transatlantske odnose“.

Has je izrazio uverenje da se ta debata neæe odvijati u neprijateljskoj atmosferi, poput one koja je prethodila ratu u Iraku, i da æe Amerika uspeti u nastojanjima da se Iraku ukinu sankcije. Za sada Francuska nagoveštava da je samo za suspenziju sankcija, mada su francuski zvaniènici nazvali amerièki predlog dobrim prvim korakom. Rièard Has je takodje izjavio da je važno da se u fokus stavi ono u èemu se Vašington i Pariuz slažu, kao što je saradnja u suzbijanju terorizma, i da se ogranièe sfere neslaganja. Ali, dodao je amerièki zvaniènik, Francuska veæ plaæa cenu za svoju vodeæu ulogu u medjunarodnom protivljenju ratu u Iraku.

”Njen ugled u SAD je opao. Naravno, tu su vicevi i štošta drugo; ali èinjenica je da ugled Francuske u SAD nije ono što je nekada bio”.

Pošto je rat u Iraku završen francuski zvaniènici su najavili -- kako kažu -- pragmatièan prilaz medjuanrodnim pitanjima. Medjutim, razlike izmedju Pariza i Vašingtona i dalje postoje. Francuska želi da U-N igraju glavnu ulogu u posleratnom Iraku, dok SAD smatraju da takva uloga treba da pripadne koaliciji koja je oslobodila Irak. Pored toga, Francuska želi da se palestinski vodja Jaser Arafat ukljuèi u bliskoistoène mirovne pregorove dok SAD tvrde da on i dalje podržava terorizam i partnera na tim pregovorima vide u novom palestinskom premijeru, Mahmudu Abasu. Ima i drugih neslaganja. SAD su kritikovale sastanak posveæen planiranju odbrane koji su održale èetiri evropske zemlje protivnice rata u Iraku, i kojem je prisustvovao francuski premijer Žak Širak. A juèe je Rièard Has izjavio da je vizija francuskog predsednika o multipolarnom svetu -- nepoželjna i neodrživa.

XS
SM
MD
LG