Linkovi

Porez na cigarete u Americi - 2003-05-13


Prodavnica u državi Delaver u kojoj se cigarete prodaju po fabrièkim cenama nalazi se samo tri kilometra od granice sa državom Nju Džerzi na istoku, a od centra Njujorka udaljena je samo 200 kilometara - što je malo po amerièkim standardima. Širli Ligejza (Shirley Legeza), menadžer prodavnice kaže da se ionako veliki broj mušterija, u poslednje vreme poveæao.

”Od jula prošle godine, broj kupaca je naglo porastao - ljudi dolaze iz država Njujork, Pensilvanija, Merilend, Delaver, Konetikat. U tim državama, takse na cigarete su toliko velike, da je skoro nemoguæe priuštiti boks cigareta.“

Od prošlog jula, grad Njujork ceni svake paklice cigareta dodaje taksu od jednog dolara i 50 centi. To je bila dodatna taksa na taksu u istom iznosu koju je još ranije uvelka država Njujork. Danas, cena paklice cigareta u Njujorku iznosi oko 8 dolara. U državi Delaver nama takse na maloprodajne cene, a cena paklice iznosi 3 dolara i 30 centi, od èega taksa iznosi 24 centa. U Državi Nju Džersi, taksa na cigarete iznosi dolar i po po paklici, a tamošnji guverner želi da je podigne na dolar i 90. Predstavnici gradske uprave Njujorka tvrde da je poveæanje takse na cigarete znatno doprinelo gradskom budžetu. Medjutim, mnogi pušaèi iz Njujorka poèeli su da se snabdevaju cigaretama u državi Delaver, što je tehnièki nelegalno, ali se veoma èesto dešava. Ipak, postavlja se pitanje zbog èega su na udaru vlasti prvo cigarete? Deni MekGoldrik (Danny McGoldrick), direktor za istraživanja u Nacionalnom centru za decu nepušaèe, ne-profitne organizacije koja se bori protiv pušenja, odgovara:

”Svi koji su ikada radili na ovim istraživanjima - od Nacionalnog instituta za rak, preko Centra za kontrolu bolesti, kancelarije šefa zdravstvene službe federalne vlade, do Svewtseke banke, zakljuèuju da kada poveæete cenu, smanjujete potrošnju medju odraslima, kao i medju decom. To je osnovni zakon ekonomije: cena se poveæa, potražnja opada. Svake godine 400 hiljada Amerikanaca umire od bolesti povezanih sa pušenjem. Ukoliko uspemo da odredjeni broj pušaèa ne postane totalno zavistan, uèinili smo veliko korak za zdravlje nacije.“

Na parkingu u Delaveru, sluèajni ispitanici su izjavili da su svesni štetnosti pušenja, ali da su i dalje voljni da plate za to zadovoljstvo, odnosno da odu u državu u kojoj nema visoke takse za cigarete. Dejv, jedan od ispitanika, kaže da politièari hoæe da se domognu novca jer su pušaèi laka meta.

Politièari zapravo koriste pušaèe, jer znaju da æe zavisnici platiti koliko god treba. Zakonodavci u još 18 država razmatraju propise za znaèajno podizanje taksi na cigarete. To medjutim, nije sluèaj u Delaveru ili u Severnoj Karolini, državi koja je najveæi proizvodjaè cigareta, gde je predlog, da se taksa na cigarete podigne sa pet na 75 centi po paklici skinut sa dnevnog reda posle samo 90 minuta diskusije.

XS
SM
MD
LG