Linkovi

Mašina za digitalizovanje knjiga - 2003-05-13


Jedna od prednosti koje je doneo internet jeste ta što su štampani tekstovi - kao što su knjige - postali dostupni svima u svetu. Dobro, skoro svima... Mnoge biblioteke su u procesu digitalizacije miliona knjiga i èasopisa, sa ciljem da se sva najvažnija nauèna saznanja stave na raspolaganje svakome ko želi da ih proèita. Sa knjigama koje su pisane na kompjuteru je lako... njihove digitalizovane kopije veæ postoje. Ali starije knjige moraju da se skeniraju. Svako ko je ikada kopirao stranice iz neke knjige na fotokopir mašini dobro zna kako je to mukotrpan posao. Stranicu po stranicu okreæete ruèno i stavljate na staklo, pritiskate poklopcem i èekate da se skenira. Do sada su taj dosadan posao obavljale èete studenata ili malo plaæenih radnika. Ali švajcarska kompanija 4DigitalBooks konstruisala je mašinu koja automatski skenira ukorièene knjige bilo koje debljine i formata sve do ukorièenih novina. Ako se desi da odjednom okrene dve stranice, koje su se slepile, mašina staje i kroz proreze pušta vazduh pod pritiskom kako bi ih razdvojila. Knjiga od 200 stranica može da se digitalizuje za svega 15 minuta, a što je najvažnije digitalizator je toliko pažljiv da mu se mogu poveriti i najdragocenije stare knjige. Cenu ove mašine nismo uspeli da saznamo, ali kaže se da se njena nabavka ne isplati ako ne nameravate da digitalizujete najmanje 5 i po miliona stranica teksta. Više pojedinosti naæi æete na adresi 4digitalbooks.com.

XS
SM
MD
LG