Linkovi

Predsednik Buš promoviše smanjenje poreza - 2003-05-13


Predsednikova najnovija dvodnevna kampanja prikupljanja podrške za njegov plan vodi ga po jugozapadnom i središnjem delu Sjedinjenih Država. Buš se zaustavlja po fabrikama i lokalnim zajednicama, po malim i veæim mestima, gde govori okupljenima da njegov plan za smanjenje poreza predstavlja pravi lek za posustalu privredu:

”Stopa nezaposlenosti dostigla je šest procenata pre neki dan. To bi trebalo da bude otrežnjenje za èlanove Kongresa Sjedinjenih Država, da u zemlji imamo problem i da su nam potrebne takve politièke odluke koje æe vratiti ljudima zaposlenje.“

U Omahi, u državi Nebraska, Buš je za spor rast privrede okrivio nekoliko èinilaca: labilno tržište deonica, teroristièke napade 11. septembra 2001. i troškove rata u Iraku. Nešto ranije, u Albukerkiju, u državi Nju Meksiko, on je okupljenima rekao da æe smanjenje poreza ostaviti više novca u džepovima potrošaèa, koji æe oni trošiti na kupovinu robe i usluga. Buš je rekao da bi poveæana potrošnja omoguæila firmama da se šire, a da bi taj efekat dalje uticao na ekonomski rast i otvaranje novih radnih mesta:

”Moj predlog zasniva se na sledeæem principu: ako vam je privreda spora morate da poveæate potražnju za robom i uslugama. A najbolji naèin za podsticanje potražnje za robom i uslugama jeste da omoguæite ljudima da zadrže više od sopstvenog novca.“

Predsednik Buš je prvobitno zatražio od Kongresa da odobri smanjenje poreza od 726 milijarde. Predstavnièki dom je usvojio predlog od 550 miijardi, za koji je Bela kuæa izjavila da bi ga prihvatila. Ali cifra o kojoj se sada raspravlja u Senatu znatno je manja - približno polovina predsednikovog poèetnog zahteva. Stoga se predsednik Buš sada usredsredjuje na malu grupu senatora, iz obe stranke, koji bi možda pod pritiskom pristali da glasaju za veæu sumu. Medju njima je demokrata iz Nebraske, Ben Nelson, koji je prisustvovao predsednikovom govoru u Omahi. Veæina demokrata kaže da bi prihvatila neku vrstu poreskih olakšica, ali ne tako velik paket koji traži predsednik. Oni kažu da bi taj paket samo poveæao federalni budžetski deficit i državni dug. Ali predstavnik Bele kuæe Ari Flajšer rekao je da bi senator Nelson mogao da bude jedan od onih demokrata koji su spremni da razmišljaju drugaèije.

XS
SM
MD
LG