Linkovi

Razgovor sa amerièkim kongresmenom Bendžaminom Kardinom o njegovom susretu sa delegacijom iz Srbije i Crne Gore - 2003-05-12


”Bio sam impresioniran onim što je potpredsednica Skupštine Srbije, g. Èomiæ, rekla o predanosti srpskih parlamentaraca demokratiji, vladavini zakona, rešenju otvorenih pitanja vezanih za ratne zloèine i saradnji sa SAD u želji da se ostvare mnogo bliži odnosi, posebno u domenu privrede,“ rekao je kongresmen Karadin.

Kongresmen Kardin je rekao da je juèerašnji susret obuhvatio niz oblasti od zajednièkog interesa i da su pojašnjeni neki aspekti politièkog stava kako Beograda tako i Vašingtona. Zamoljen za konkretniji komentar tih ”pojašnjenja,“ kongresmen Kardin je rekao da su se ona odnosila mahom na sertifikaciju o kojoj æe biti odluèeno 15. juna. Kardin kaže da je sa parlamentarcima iz Srbije i Crne Gore razgovarao o tome koliki je progres potreban da bi se udovoljilo oèekivanjima na Kapitol vezanim za napredak po pitanju ratnih zloèina.

”Medjutim, mi smatramo da se srpska vlada kreæe dobrim putem, da radi na izruèenju optuženika, da se omoguæuje uvid u potrebne arhive i pristup svedocima. Želimo samo da se to odvija bržim tempom i da se uspostavi bliži odnos sa haškim tužilaštvom.“

Na pitanje da li æe Beograd u svetlu svega navedenog glatko proæi kroz proces sertifikacije iduæeg meseca, kongresmem Kardin je uzvratio:

”Mi bismo, naravno, želeli da sertifikacija bude odobrena; naš cilj nije da se amerièka pomoæ uskrati, veæ da se tim procesom podstakne dodatni progres u odnosu na saradnju sa Haškim tribunalom.“

Komentarišuæi juèerašnju posetu ministra odbrane Borisa Tadiæa sedištu NATO-a u Briselu, kongresmen Kardin je izjavio da je ministar Tadiæ preduzeo važan korak u pravcu ispunjenja jednog od kljuènih zahteva medjunarodne zajednice -- stavljanja vojske pod civilnu kontrolu.

”Ostvaruje se jasan napredak u saradnji sa medjunarodnom zajednicom; ovde, u SAD, ostvaren je ogroman napredak u cilju uspostavljanja normalnih trgovinskih odnosa sa Srbijom i Crnog Gorom; što se tièe NATO-a i tu stvari rapidno napreduju. Vrlo smo zadvoljni reformama u Srbiji.“

Konaèna normalizacija amerièkih trgovinskih odnosa sa Srbijom i Crnog Gorom izgleda da je na domaku ruke. Kongresmen Kardin je naglasio da je Predstavnièki dom veæ usvojio zakonski predlog koji sadrži i stavku o permanentnoj normalizaciji trgovinskih odnosa, i da se ta zakonska mera sada nalazi u Senatu gde æe, smatra Kardin, sigurno biti usvojena. Zastoj u usvajanju nema nikakve veze sa Srbijom i Crnom Gorom veæ sa èinjenicom da se zapravo radi o paketu mera koje ukljuèuju odredbe o carinama i tarifama zbog kojih je proces ”zaglavljen.“ ”Nadamo se da æemo u vrlo kratkom vremenskom roku ukloniti iz našeg zakona sve prepreke normalnoj trgovinskoj saradnji sa Srbijom i Crnom Gorom,“ naglasio je on. Izjavu premijera Srbije Zorana Živkoviæa da SAD imaju sada najpovoljniji odnos prema Srbiji u poslednjih 50 godina, kongresmen Bendžamin Kardin je svesrdno podržao:

”Mislim da je to taèno. Znatno smo unapredili bilateralne odnose koji su na pravom putu i koji su iz dana u dan bolji. Sve više toga nam je zajednièko; mislim da je to dobra vest i za SAD i za Srbiju.“

Medjutim, zakljuèio je kongresmen Bendžamin Kardin, ne treba zaboraviti da i dalje ima otvorenih pitanja i da se proces reforme u Srbiji mora nastaviti.

XS
SM
MD
LG