Linkovi

Škole nisu što su nekada bile - 2003-05-12


Kurt Durnberg - uèenik osmog razreda - pohadja èasove alegebre u virtualnoj školi u Floridi, u koju ide koristeæi svoj kuæni kompjuter. Ovaj program koji sponzoriše država Florida poèeo je pre šest godina sa samo 77 studenata, a danas broji više od 8 hiljada dece iz cele Floride. Virtualna škola u Floridi nema tradicionalne uèionice; studenti prisustvuju èasovima preko Interneta. Kurt Durnberg nikada nije upoznao svog profesora algebre, ali je video njegovu sliku koju je ovaj ”okaèio“ na veb sajt. Njihova komunikacija odvija se uglavnom imejlom i, s vremena na vreme, telefonom. Kurt kaže da uèenje ”onlajn“ definitivno ima svoje prednosti.

”Možete da radite svojim tempom jer odredjeni broj zadataka morate da završite do odredjenog datuma. Medjutim, iako deluje konfornije, u stvari imate više odgovornosti.“

U tradicionalnoj školi, djaci moraju da provedu 180 dana na èasovima. Iako je uèenik izuzetno bistar - kakav je sluèaj sa Kurtom - i iako može odmah da shvati koncept rada - on ipak mora da saèeka 180 dana da predje na sledeæi nivo. Sa druge strane, ukoliko uèenik ne može da savlada gradivo ili nije na vreme nauèio sve što je predvidjeno, mora da ponavlja. U Virtualnoj školi na Floridi, studenti rade na zadacima dok ih ne savladaju, posle èega idu dalje. Uèitelj Met Vangelis kaže da više voli èasove onlajn, nego one u tradicionalnoj školi u kojoj je predavao 6 godina.

”U tradicionalnoj školi, mnogo vremena je odlazilo na menadžment, držanje reda u uèionici, i tako dalje, što me je samo odvlaèilo od moje strasti - predavanja. U virtualnoj školi, svi kontakti koje imam sa djacima vezani su iskljuèivo za materiju na kojoj se radi.“

Najveæi broj studenata u Virtualnoj školi u Floridi, pohadja i tredicionalnu školu, te im ”virtualni“ èasovi služe kao dodatak. Studenti takodje mogu da pohadjaju i druge predmete koji im se vremenski kose u tradicionalnoj školi. Džuli Jang , direktor Virtualne škole u Floridi, kaže da kada je program poèeo 1997. godine, raspored èasova nije bio jedini problem.

”Preko polovine populacija na Floridi živi u ruralnim predelima, i oduvek je bio problem privuæi predavaèe viših nivoa. Mi smo želeli da svima obezbedimo odredjen kvalitet nastave.“

Zahteva za pohadanjem škole onlajn ima sve više, tako da raste potražnja za ”virtualnim“ uèiteljima. Medjutim, direktorka Džuli Jang kaže da nisu sva deca dovoljno disciplinovana i zrela za onlajn nastavu. Èasovi u Virtualnoj školi su besplatni za svu decu iz Flaride, buduæi da program finansira vlada. Virtualna nastava postoji u 12 država SAD, a uskoro æe poèeti u još 5.

XS
SM
MD
LG