Linkovi

Kolin Pauel, pred teškim zadatkom - 2003-05-09


Amerièki državni sekretar, Kolin Pauel, suoèiæe se sa teškim zadatkom kada doputuje na podruèje Bliskog istoka, sa ciljem da unapredi izglede za sprovoðenje najnovijeg mirovnog plana. Takozvana ”mapa za mir“ sadrži detalje trogodišnjeg plana za postizanje konaènog mirovnog sporazuma, i uspostavljanje nezavisne palestinske države - do dve hiljade i pete godine. No, izgleda da je najteže preduzeti poèetne korake. ... Palestinci su prihvatili najnoviji plan i žele odmah da ga sprovedu, dok se Izraelci o njemu nisu sasvim precizno izjasnili. Vladin predstavnik, Zalman Šoval, rekao je da æe premijer Arijel Šaron izneti rezerve Izraela povodom tog plana, kada se u nedelju sastane sa sekretarom Pauelom :

”Izrael ima izvesne rezerve. Ne radi se o tome da u naèelu ne prihvatamo najnoviji plan. Prihvatamo ga. Razerve se tièu redosleda poteza. Postoji i pitanje prava Palestinaca na povratak, i ako ga prihvatimo, to æe ustvari prisiliti Izrael da izvrši samoubistvo. “

Poèetkom nedelje, premijer Šaron je rekao da Palestinci moraju da se odreknu prava na povratak u Izrael. Radi se o izbeglim Palestincima, koji su morali da napuste svoje domove kada je 1948. godine osnovana država - Izrael. Palestinci naglašavaju da se o tome mora pregovarati. ... Šaron je rekao da iskreno želi da razmotri ta pitanja sa predsednikom Bušom, tokom posete Vašingtonu, kasnije ovog meseca. ... Izraelci takoðe istièu da ništa ne može da bude sprovodeno ukoliko Palestinci ne preduzmu prvi korak i ne spreèe napade palestinskih ekstremista na Izrael. ... Novopostavljeni palestinski ministar rada, Hasan Hatib, oèekuje nešto drugo :

”Oèekujemo rezultate amerièkih nastojanja da se Izrael ubedi da okonèa politiku primene sile i da prihvati mirovne pregovore ka nèin da ostvari svoje ciljeve.“

Sekretar Pauel stiže sutra uveèe na Bliski istok. Oèekuje se da æe se na radnoj veèeri susresti sa izraelskim ministrom inostranih poslova, Silvanom Šalomom. U nedelju, Pauel treba da razgovara sa premijerom Šaronom, u Jerusalimu, a zatim odlazi u Ramalu, na Zapadnoj obali, gde æe razgovarati sa palestinskim premijerom, Mahmudom Abasom, i èlanovima njegovog kabineta. Nije planirano da se Pauel sastane sa palestinskim predsednikom, Jaserom Arafatom, kojeg su Sjedinjene Države kritikovale zato što nije zaustavio teroristièke napade. ... U ponedeljak, sekretar Pauel treba da poseti Kairo i Aman gde æe razgovarati sa egipatskim i jordanskim funkcionerima, posle èega odlazi u Saudijsku Arabiju gde æe okonèati turneju po Bliskom istoku, pre posete Evropi.

XS
SM
MD
LG