Linkovi

Najpovoljniji odnosi sa SAD u poslednjih 50 godina - 2003-05-08


”To je posledica svega što je u ovoj državi uraðeno u poslednje dve godine, a posebno efikasne akcije “Sablja” i poèetka borbe protiv organizovanog kriminala,“ rekao je premijer Živkoviæ, izražavajuæi oèekivanje da æe firme iz Srbije uèestvovati u obnovi Iraka, zašta je naèelni pristanak dao amerièki državni sekretar Kolin Pauel. ”Ovih dana naša kompanija Jugoimport SDPR uz saglasnost Sjedinjenih Amerièkih Država otvara predstavništvo u Bagdadu i upravo æe ta firma biti nosilac uèešæa firmi iz Srbije i Crne Gre u obnovi Iraka,“ rekao je Živkoviæ, oznaèavajuæi odluku amerièkog predsednika Džordža Buša da dozvoli izvoz oružja u Srbiji, kao dokaz da smo kao zemlja odavno zatvorili sve sumnje u to da æe odavde bilo kakvo oružje otiæi u zemlju pod sankacijama.

Upitan da li se planira nabavka oružja iz Sjedinjenih Amerièkih Država, Živkoviæ je rekao da to zavisi od budžeta, ali da je dobro što možemo da kupujemo iz država, kao što je Amerika, koje imaju najmoderniju opremu.

Kao prioritete svoje vlade u narednom periodu, premijer je naveo set ekonomskih zakona i stvaranje uslova da situacija u privredi bude ista ili povoljnija nego u regionu. Tom cilju svakako æe doprineti i kredit od 80 miliona dolara koliko je Svetska banka dala Srbiji za reformu socijalnog sektora i najava da æe do kraja juna državnoj zajednici Srbija i Crna Gora obezbediti još 200 miliona dolara zajma.

Posle potpisanog sporazuma o kreditu ministar za meðunarodne ekonomske odnose državne zajednice Branko Lukovac izjavio je da je reè o IDA kreditu sa najpovoljnijim uslovima otplate na 20 godina, bez kamate i poèekom od 10 godina.

”Veoma smo zadovoljni saradnjom sa Svetskom bankom i oèekujemo da æe u leto ove godine banka pripremiti novi paket za period od 2004. do 2006. godine koji æe biti jednako povoljan, ako ne u celini pod IDA uslovima, onda bar pod koncesioniranim uslovima,“ rekao je ministar Lukovac.

Direktor kancelarije Svetske banke u Beogradu Rori O'Saliven potvrdio je nameru te banke da do kraja juna obezbedi 200 miliona dolara za Srbiju i Crnu Goru.

XS
SM
MD
LG