Linkovi

Uskoro dva nova robota na Marsu - 2003-05-07


Amerièka svemirska agencija NASA namerava da ovog leta pošalje na Mars dva nova robota, koji bi trebalo da sprovedu najobimnija do sada ispitivanja crvene planete. Ako se seæate, 1997. godine na Mars je spušteno malo automatsko vozilo koje je na zemlju poslalo spektakularne snimke. Novi roboti, nazvani Mars Exploration Rovers - skraæeno MER - biæe mnogo usavršeniji. Kao prvo, svaki æe biti opremljen po jednom video kamerom visoke rezolucije, koje bi trebalo da prave do sada nevidjene snimke. Još sedam specijalizovanih kamera sa raznim filterima praviæe snimke za spektrografske analize. Niz drugih najsavremenijih uredjaja uzimaæe uzorke tla i atmosfere, ispitivati njihov sastav i slati podatke na zemlju. Najvažnije pitanje na koje æe nauènici tražiti odgovor jeste da li je na Marsu nekada bilo vode. Ako odgovor bude pozitivan, to æe otvoriti èitav niz drugih istraživanja. Oba robota spustiæe se na Mars padobranom i u specijalnom balonu, koji æe kao lopta odskakanjem ublažiti udarac. Kada se baloni ispumpaju i otvore iz njih æe izmileti po jedno vozilo težine 180 kilograma, sa toèkovima preènika 25 santimetara, koje æe se kretati opreznom brzinom od 5 santimetara u sekundi. Zemaljska kontrola biæe danonoæno u kontaktu sa njima preko Odiseja - letelice koja veæ kruži oko Marsa. Robotski uredjaji æe grebati i bušiti po tlu pokušavajuæi da analiziraju njegov sastav. Ako sve bude u redu, dva MER-a poslaæe prve snimke i podatke tokom januara iduæe godine.

XS
SM
MD
LG