Linkovi

Priprema se proba teroristièkog napada u SAD - 2003-05-07


Mada sa radi samo o vežbi, Sekretarijat za domaæu bezbednost želi da ona u najveæoj meri izgleda kao pravi napad. Funkcioner Sekretarijata za domaæu bezbednost, Ted MekKlin, iznosi:

”Vežba poèinje procenom obaveštajnih službi da neka meðunarodna teroristièka organizacija namerava da izvrši napad na nekoliko amerièkih gradova.“

MekKlin navodi da æe vežbe poèeti u ponedeljak simulacijom eksplozije takozvane prljave bombe, u Sijetlu, u državi Vašington.

”Nepoznata unutrašnjim službama bezbednosti u to vreme biæe èinjenica da je dva dana pre toga, ista teroristièka organizacija izvršila napad bacilom kuge koji su raspršili u vazduh na nekoliko mesta u Èikagu.“

Amerièki Kongres je naložio sprovoðenje ove vežbe u kojoj æe uèestvovati hiljade državnih i gradskih službenika, lekara, bolnièkog osoblja, i svi drugi koji bi mogli biti pozvani u akciju u sluèaju napada. Sekretar za domaæu bezbednost, Tom Ridž, iznosi:

”Neko æe igrati ulogu amerièkog predsednika, to jest - glavnog zapovednika. Pokušaæemo da stvorimo situaciju u kojoj tokom pet dana mora da se donese što više važnih odluka. Biæe mnogo uloga, a ja æu igrati samog sebe.“

Slièna vežba održana je pre tri godine, kada je pažnja bila posveæena naèinu na koji bi vlasti reagovale ukoliko bi se izvršio napad smrtonosnim bolestima, kao što su velike boginje, ka se pokušavalo da se utvrdi da li bi stavljanje celih gradova u karantin uzrokovalo paniku širom zemlje. Ta vežba je sprovedena godinu dana pre napada izvršenih jedanaestog septembra 2001. Najnovija vežba ima za cilj da se utvrdi kako bi nacija reagovala na smrtonosnije teroristièke napade, recimo - nuklearnim i biološkim oružjem. Struènjak MekKlin iznosi ovakvo mišljenje:

”Neke pretnje koje su ostavili neprijatelji u peæinama Avganistana, navele su nas da izaberemo ta dva elementa.“

A ono što bude nauèeno tokom ovih vežbi sasvim æe opravdati izdatke, smatra struènjak za terorizam, Nil Livingston:

”Biæe to veoma vredno saznanje. Ne verujem da je u ovom trenutku naša zemlja posebno dobro pripremljena za bilo kakav napad. Uveren sam da je zbog toga važno da neko vreme provedemo u vežbama, u kojima æe razne agencije morati da saraðuju, u kojima æemo utvrditi kako obavljaju komunikacije i kako reaguje na razlièite izazove. Kao zemlja smo i dalje veoma ranjivi.“

Amerièki funkcioneri odavno upozoravaju da je zemlje i dalje podložna novim teroristièkim napadima, koji bi mogli da budu smrtonosniji od onih iz 2001. godine.

XS
SM
MD
LG