Linkovi

Nastavlja se potraga za oružjem masovnog uništenja u Iraku - 2003-05-07


General-pukovnik Valas, koji se nalazi u Bagdadu, izjavio je u satelitskom razgovoru sa novinarima u Pentagonu da struènjaci prouèavaju dokaze ali nije pružio nikakve detalje. Rekao je samo da dokazi pružaju jasne indikacije da je Irak imao aktivan program hemijskog i biološkog oružja:

”Prikupili smo dokaze, mahom dokumentaciju, koji ukazuju na postojanje aktivnog programa. Kao što možete da pretpostavite, potrebno je vremena da se prodje kroz tu dokaznu dokumentaciju. Veliki deo infromacija kojima raspolažemo potièe od iraèkih zvaniènika nižeg ranga koji su znali o programu, ali koji nisu imali detaljan uvid u njega.“

General-pukovnik Valas tom prilikom nije pomenuo visoke iraèke zvaniènike koji su uhvaæeni a koji, kako se veruje, imaju detaljne informacije o oružju masovnog uništenja.

Uprkos navodnoj dokumentaciji, intenzivna potraga amerièkih vlasti za hemijskim i biološkim oružjem -- kojem iraèka strana nije pribegla tokom sukoba u Iraku -- za sada nije urodila plodom. General-pukovnik Valas je obrazložio da je jedno od objašnjenja za tu èinjenicu možda efikasnost amerièke informativne kampanje usmerene na raèke vojne komandante pre i tokom rata, koji su pozivani da NE upotrebe to oružje. Prema njegovim reèima, drugi razlog je možda to što je oružje skriveno kako bi se izbeglo da ga inspektori U-N-a ne pronadju tokom inspekcija pre rata.

”Kao što se seæate, inspektori U-N-a su napustili Bagdad svega nekoliko dana pre rata te je stoga sasvim moguæe da je iraèka strana to oružje tako dobro kamuflirala, ili tako duboko zakopala, da ni sama nije mogla da dopre do njega.“

Zvaniènici Pentagona nisu ponudili nikakvu informaciju o otkriæu amerièkih snaga na severu Iraka gde je pronadjena, kako se veruje, pokretna laboratorija za proizvodnju hemijskog i biološkog oružja. Mada je Pentagon pružio indikacije da se radi o do sada najznaèajnijem otkriæu, general-pukovnik Valas je odbio da da bilo kakav sud o toj pokretnoj laboratoriji dok se ne završi opsežna istraga.

Neki zvaniènici Pentagona su pružili idikacije da æe o tome uskoro biti izdato saopštenje. Medjutim iz obaveštajnih izvora saznajemo da su kontejneri u toj laboratoriji tako dobro oèišæeni -- oèevidno u pokušaju da se objekat dekontaminira -- da æe amerièka nastojanja da se dodje do konkretnih dokaza možda ipak ostati bez konkretnih dokaza.

XS
SM
MD
LG