Linkovi

UN proširuju humanitarne operacije u Iraku - 2003-05-06


Funkcioneri Ujedinjenih nacija kažu da uskladjuju svoje aktivnosti u Iraku sa Kancelarijom za rekonstrukciju i humanitarnu pomoæ, koju vodi Džej Garner, amerièki funkcioner ovlašæen da nadgleda posleratnu obnovu Iraka. Prema funkcionerima svetske organizacije, njihova dužnost biæe da popunjavaju praznine, a ne da dupliciraju aktivnosti. Predstavnica Mari Hize kaže da nikada nije dovodjena u pitanje krupna uloga Ujedinjenih nacija u pružanju pomoæi narodu Iraka:

”Nikada nije reèeno da Ujedinjene nacije ne bi trebalo da igraju ulogu na humanitarnom planu i to je veoma jasno iz univerzalnog mandata koji imaju sve agencije Ujedinjenih nacija.“

Nekoliko od tih agencija operišu u Iraku. Deèiji fond Ujedinjenih nacija - UNICEF - radi na obnavljanju obrazovnog sistema i snabdevanju vodom i sanitarnim uredjajima. Svetski program za ishranu vrši distribuciju hrane u severnom Iraku, i priprema planove za sliènu operaciju u centralnim i južnim delovima zemlje. Predstavnica te agencije, Kristin Bertijom, kaže da Sjedinjene Države saradjuju sa njenim aktivnostima u Iraku:

”Dokaz da su Sjedinjene Države zainteresovane za humanitarni aspekt tog problema predstavlja èinjenica da je ta zemlja sa, do sada najveæim prilogom, odgovorila na naš apel od milijardu i 300 miliona dolara.“

Kristin Bertijom kaže da je Svetski program za ishranu dopremio u Irak više od 88 hiljada tona hrane, što je dovoljno da se šest miliona ljudi hrani mesec dana. Ali ona kaže da se ta kolièina mora poveæati, jer je za ishranu svih nezbrinutih Iraèana potrebno 480 hiljada tona hrane meseèno. Na kraju, funkcioneri Svetske zdravstvene organizacije kažu da saradjuju sa privremenom vladom na što skorašnjem obnavljanju iraèkog zdravstvenog sistema. Zvaniènici kažu da struènjaci te organizacije obilaze bolnice kako bi saznali koji lekovi i oprema su potrebni da bi iraèki zdravstveni radnici mogli da nastave sa pružanjem medicinskih usluga.

XS
SM
MD
LG