Linkovi

Beograd išèekuje optužnicu protiv Stanišiæa i Simatoviæa - 2003-05-06


Ministar spoljnih poslova Srbije i Crne Gore I predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom Goran Svilanoviæ izjavio je da bi Stanišiæ i Simatoviæ mogli biti izruèeni tom sudu za nedelju-dve, pošto se sprovede procedura propisana zakonom. Optužnica nije iznenaðenje, ona je manje-više ranije najavljena, rekao je Svilanoviæ, izražavajuæi uverenje da æe na kraju zakonskog postupka nadležni organi doneti odluku o njihovom upuæivanju u Hag.

Haški tribunal optužio je ovu dvojicu bliskih Miloševievih saradnika u tajnoj policiji za uèešæe u zajednièkom zloèinaèkom poduhvatu tokom ratova od 1991. do 1995. godine sa ciljem nasilnog uklanjanja nesrba sa velikih delova teritorija Hrvatske i Bosne i Hercegovine i njihovo ukljuèivanje u novu državu pod srpskom dominacijom. Stanišiæ i Simatoviæ trenutno su u pritvoru u Beogradu, a uhapšeni su u okviru policijske akcije Sablja, posle ubistva premijera Srbije Zorana Ðinðiæa.

Predsednik Parlamenta državne zajednice Srbija i Crna Gora Dragoljub Miæunoviæ smatra da Stanišiæa i Simatoviæa ne treba odmah isporuèiti Haškom tribunalu. Trebalo bi napraviti neki dil sa sa Haškim tribunalom da se prvo završi deo istrage ovde jer je nama jako stalo da vidimo ko je sve uèestvovao u zaveri oko ubistva premijera Ðinðiæa, to je veoma znaèajno za naše društvo a onda ove stvari koje idu iz prošlosti neka posle odgovaraju pred Haškim tribunalom, rekao je Miæunoviæ.

A povodom reagovanja funkcionera srpske Vlade na odluku UNMIK-a o preregistraciji vozila na Kosovu i poziva kosovskim Srbima da ne uzimaju registarske tablice sa kosovskom oznakom, Fond za humanitarno pravo pozvao je vlasti u Srbiji da dosledno poštuju sporazum koji su potpisale sa Civilnom misijom Ujedinjenih nacija i ne ometaju integraciju Srba u kosovsko društvo. Sporazumom izmeðu Savezne Republike Jugoslavije i UNMIK-a od 5. novembra 2001. godine obe strane priznale su da je Civilna misija Ujedinjenih nacija jedina ovlašæena za sprovoðenje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, podsetio je Fond za humanitarno pravo, pojašnjavajuæi da je jedna od osnovnih mera iz oblasti bezbednosti Sporazumom predviðena obaveza UNMIK-a da poveæa slobodu kretanja što treba da bude uèinjeno izdavanjem besplatnih registarskih tablica Srbima sa Kosova.

Vlasti u Srbiji treba da poštuju svoje meðunarodne obaveze i sporazume koje su prihvatile a funkcioneri treba da prestanu da daju izjave kojima pozivaju Srbe na bojkot mera organa Ujedinjenih nacija na Kosovu, ocenio je Fond za humanitarno pravo.

XS
SM
MD
LG