Linkovi

Borba protiv teorizma u Aziji - 2003-05-05


Rat protiv terorizma je globalan. Deset èlanica Udruženja država jugoistoène Azije je u novembru prošle godine poveæalo rešenost za borbu sa terorizmom. Države ASEAN-a su otada poboljšale finansijsku kontrolu, pojaèale kontrolu na granici i poveæale bezbednost trgovinskih koridora.Takoðe, rekao je amerièki državni sekretar Kolin Pauel, “države koje su se nekada ustruèavale da dele obaveštajne podatke, sada su meðu onima koje se najviše zalažu za razmenu”.

“Malezija, Singapur i Indonezija rasturaju teroristièke æelije. Kina saraðuje sa nama bilateralno i kao stalna èlanica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - na usvajanju rezolucija na osnovu kojih æe se sprovesti meðunarodna volja u pogledu terorizma, ukljuèujuæi i istorijsku rezoluciju koja je osnov svega što radimo, rezoluciju 13-73.”

Kolin Pauel je rekao da vlasti u Indoneziji hapse mnoge od terorista odgovornih za eksploziju bombe oktobra 2002. na Baliju.

“Sve èlanice ASEAN-a i druge države zajednièki su zatražile od Ujedinjenih nacija da proglase da je organizacija Džema islamija teroristièka. Èak i dok bilateralno saraðujemo sa državama u regionu, mi uporno nastojimo da podstaknemo regionalne forume i pomognemo da se ti forumi usredsrede na terorizam i druge transnacionalne izazove.”

Džema islamija je ekstremistièka muslimanska organizacija koja ima veze sa Al-kaidom. Obraèunavajuæi se sa tom i drugim teroristièkim organizacijama, države Azije poveæavaju bezbednost svih stanovnika u azijskom regionu.

XS
SM
MD
LG