Linkovi

Amerièki sekretar za odbranu, Donald Ramsfeld je izjavio da æe Sjedinjene Države možda morati da se oslone na bivše iraèke zvaniènike nižeg ranga da bi se utvrdilo da li Irak poseduje zabranjeno oružje - 2003-05-04


Amerièki sekretar za odbranu, Donald Ramsfeld je izjavio da æe Sjedinjene Države možda morati da se oslone na bivše iraèke zvaniènike nižeg ranga da bi se utvrdilo da li Irak poseduje zabranjeno oružje. Kako izveštava novinarka Glasa Amerike, Stefani Ho -amerièki funkcioneri su i dalje uvereni da æe koalicione snage pronaæi dokaze o takvom oružju: Iako se u rukama amerièkih snaga nalaze visoki zvaniènici bivšeg režima, još uvek nema informacija o iraèkom oružju za masovno uništavanje. U programu “Vesti nedeljom” televizijske mreže FOKS -- sekretar za odbranu, Donald Ramsfeld je o tome rekao:

“Moraæemo da pronaðemo ljude koji nisu imali visoke funkcije i koji nisu zatvoreni, a radili su na takvim poslovima”.

Po njegovim reèima, promena režima u Iraku uputila je snažnu poruku teroristima i otpadnièkim državama:

“Nije dobro za zemlje da budu na listi terorista ili da saraðuju sa teroristièkim mrežama niti da razvijaju oružje za masovno uništavanje. Stoga smatram da je poruka koja se šalje èvrsta. Ona je dobra za svet i možda æe neke nagnati na bolje ponašanje”.

Ramsfled, je takoðe istakao da ne zna da li je Sadam Husein živ ili ne i ukazao da æe amerièke snage pronaæi svrgnutog predsednika ukoliko jeste živ. Ramsfeld je još dodao da je uspešno uklanjanje režima Sadama Huseina direktno uticalo na amerièku odluku da povuèe svoje vojno prisustvo u susednoj Saudijskoj Arabiji. Amerièki sekretar za odbranu je, inaèe, prošle nedelje obavio posetu Iraku, Avganistanu i Persijskom regionu. A državni sekretar, Kolin Pauel, koji se upravo vratio sa puta na Bliski Istok rekao je u programu “Susret sa štampom” televizijske mreže NBC da je amerièko prisustvo u Iraku za sada iskljuèivo vojno:

“Nalazimo se u neprijateljskom okruženju. Nijedna druga vladina služba ne bi mogla da reguliše tu poèetnu fazu. No, rekao bih da se zemlja stabilizuje svuda, da se postiže bezbednost i kako ministarstva poènu da funkcionišu sve bolje, poèeæe da pristiže sve veæi broj stranih organizacija, agencija Ujedinjenih nacija, nevladinih organizacija, i mnogi æe naši prijatelji i saveznici uputiti svoje mirovne snage. Sve æe to dobijati sve jaèi civilni karakter”.

Amerièki sekretar za odbranu je dodao da kada amerièke snage bude predale upravu iraèkoj vladi, prisustvo Sjedinjenih Država biæe svedeno na amerièku ambasadu i njenog ambasadora.

XS
SM
MD
LG