Linkovi

Neki amerièki zvaniènici i analitièari u Vašingtonu zabrinuto gledaju na moguænost stvaranja teokratske uprave u Iraku - 2003-05-04


Na nedavnom brifingu u Pentagonu, sekretar za odbranu Donald Ramsfeld je izjavio da neæe biti dozvoljeno da u Iraku bude uspostavljena vlada nalik na iransku:

“Buènoj manjini koja traži da Irak bude preinaèen u Iran, neæe biti dozvoljeno da to uèini. Neæemo dozvoliti da demokratske institucije Iraèana budu otete od strne onih koji bi hteli da uspostave novi oblik diktature”.

U meðuvremenu, moguænost da šiitska veæina u Iraku izabere versku vladu podstakla je debatu u Vašingtonu. Državni sekretar Kolin Pauel je nedavno ukazao da islamska vlada može istovremeno da bude i demokratska. Bivši pomoænik sekretara za odbranu i sadašnji èlan uticajnog savetodavnog odbora Pentagona, Rièard Perl je u nedavnom intervjuu televizijskoj mreži CBS rekao da bi Sjedinjene Države morale da prihvate demokratski izabranu versku vladu:

“Ukoliko želimo demokratsku upravu u Iraku -- kao što lièno smatram da treba da bude -- onda moramo da prihvatimo posledice slobodno izabranih iraèkih lidera. To je osnova legitimnosti, a ne nekakva birokratija bilo u Njujorku ili na nekom drugom mestu. Legitimnost se zasniva na volji samog iraèkog naroda ” Perl, takoðe istièe da amerièki zvaniènici treba da podrže demokratske snage u Iraku, koje bi spreèile versku diktaturu. Ali on smatra da demokratski izabrana verska vlada u Iraku ne mora da bude ekstremistièka niti nedemokratska.

“Smatram da æe Iraèani više voleti da državu u kojoj graðani uživaju stvarne slobode, u državi u kojoj ne vlada represija ekstremistièke islamske misli. I veoma se nadam, kao i verujem veæina Iraèana da æe biti uspostavljena prava demokratija u kojoj æe vladati verske slobode i svi graðani živeti slobodno”.

Demokratski senator Džozef Liberman iz države Nju Džerzi se slaže da Sjedinjene Države treba da saraðuju sa Iraèanima na uspostavljanju demokratske vlade. Liberman, koji se takmièi za nominaciju svoje stranke za predsednièke izbore iduæe godine, takoðe je bio gost programa tv mreže CBS:

“Ne želimo da se ovo pretvori u teokratiju. Šiitski Muslimani nisu nikada živeli u demokratiji, niti su imali verske slobode pod Sadamom Huseinom. Mi sada nastojimo da im pomognemo da obnove zemlju u kojoj æe vladati verske slobode, koje ni na koji naèin neæe biti kompromitovane. To je izazov sa kojim smo suoèeni. No, smatram da æe veæina Iraèana to podržati i u krajnjem oni su ti koji æe odluèivati”.

Amerièki zvaniènici i analitièari se u naèelu slažu da ne bi voleli da vide nicanje teokratske diktature u Iraku. No, nastavlja se debata da li bi demokratski izabrana verska vlada bila prihvatljiva za Sjedinjene Države.

XS
SM
MD
LG