Linkovi

Irak ima jasnu buduænost - 2003-05-03


Koalicija na èelu sa Sjedinjenim Državama saradjuje sa iraèkim narodom u nastojanju da se poseje seme demokratije -- koja æe -- kako se nadaju Iraèani -- niæi na ruševinama vladavine terora Sadama Huseina. Amerièki predsednik Džordž Buš ima viziju slobodnog Iraka kao demokratske islamske države, koja je u miru sa svojim susedima, oslobodjena represije i lišena oružja masovnog uništenja. Predsednik Buš se nedavno susreo sa Amerikancima iraèkog porekla koji sa njim dele tu viziju i koji su iskusili surovost režima Sadama Huseina. To su ljudi, rekao je predsednik Buš, koji duboko veruju u obeæani novi Irak. Meðu njima je Nadžda Egejli, sunitska muslimanka iz Basre, koja je pre pet godina emigrirala u Sjedinjene Države.

“Nadžda je iskusila cenu disidentstva u Iraku 1988. godine, kada je njen zet ubijen zato se smejao na vic o Sadamu Huseinu u kuæi u kojoj je bio postavljen sistem za prisluškivanje. Nadžda kaže, da se u Iraku uopšte nije smelo razgovarati o Sadamu Huseinu. Pre toga bi morali da se zatvore prozori. No, danas su prozori u Iraku - otvoreni”.

Nadžda i njeni prijateji neæe nikada zaboraviti prizor osloboðenog Bagdada. Neæe ga zaboraviti ni Tarik Daud, rimokatolik iz Basre -- ukazao je predsednik Buš:

“Evo šta je Tarik rekao nakon pada diktatora: Sada imam više nade nego ikada od 1958. godine. Moramo iraèku decu nauèiti šta znaèi sloboda. Tarik smatra da bi nova generacija zaista mogla da izgradi pravu demokratiju”.

Ti Amerikanci iraèkog porekla su s pravom optimistièni. Kao što je rekao predsednik Buš: “Od poèetka ovog konflikta hrabri iraèki graðani uèestvuju u sopstvenom oslobaðanju.” Iraèani, u bliskoj saradnji sa koalicijom, pomažu u obnovi reda i poboljšanju života. Taj posao iziskuje vreme, ali iraèki narod æe biti slobodan.

XS
SM
MD
LG