Linkovi

Svetski dan slobode medija - 2003-05-03


U izveštaju Komiteta za zaštitu novinara, Irak se nalazi na vrhu spiska od 10 zemalja sa najtežim uslovima za novinarski rad i najveæim brojem poginulih ratnih izveštaèa. U tom izveštaju, objavljenom na Svetski dan slobode medija, takoðe se ukazuje na zlostavljanje i hapšenje novinara u zemljama kao što su Vijetnam i Kuba. Iz Njujorka šalje prilog novinarka Glasa Amerike, Dženi Badner: Irak predstavlja jednu od najopasnijih zemalja u kojoj su reporteri i dalje izloženi opasnošæu od razbojništva, zlostavljanja i oružane vatre, bez obzira što su borbene operacije okonèane - navodi se u izveštaju Komiteta za zaštitu novinara. Džoel Kampanja, èlan pomenutog komiteta struènjak je za slobodu štampe na Bliskom Istoku. On kaže da je proglašenje Iraka za zemlju sa najtežim uslovima za rad reportera, u stvari posledica pogibije velikog broja izveštaèa u tek okonèanom ratu.

“Na vrhu liste je Irak, u kojem je -- kako smo videli -- tokom nedavne vojne operacije nastradao veliki broj novinara koji su izveštavali o konfliktu. U prve tri nedelje borbi ubijeno je 9 novinara. Poginuli su od oružane vatre, nagaznih mina, bombaša-samoubica, dok se dva novinara i dalje vode kao nestali”.

Danas, na Svetski dan slobode medija, u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku - u kojem se od 1997. godine beleži taj dan - održan je minut æutanja u pomen novinarima poginulih u Iraku. Na održanoj panel diskusiji, zamenik generalnog sekretara Svetske organizacije, Luis Frešet, osvrnula se ne neke od opasnosti i izazova sa kojim su suoèeni ratni izveštaèi:

“Novinarstvo se stalno suoèava sa teškim odlukama, dok rat nameæe pravo minsko polje dilema u izveštavanju kao što su: objektivnost nasuprot propagandi, neverica nasuprot šovinizmu, pružanje šireg konteksta nasuprot izveštavanju o izolovanom dramatiènom dogaðaju, traženje ravnoteže izmeðu objektivnosti i potrebe reportera da bude pod zaštitom trupa koje vode ratne operacije.”

Irak, pri tom, nije bio jedina ratna zona u kojoj su novinari dovodili svoje živote u opasnost. Tokom prošle godine - navodi se u izveštaju Komiteta za zaštitu novinara -- izraelske snage su ubile najmanje tri reportera na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze. Jevrejski naseljenici i palestinske snage bezbednosti i pripadnici milicija, takoðe, nastavljaju da prete novinarima koji izveštavaju sa palestinskih teritorija. Reporteri u Èeèeniji su èesto izloženi fizièkom nasilju i podvrgnuti pratnji ruske policije što ometa nezavisno izveštavanje. U Avganistanu u kojem je tokom 16-dnevne operacije ubijeno osam novinara, lokalni komandanti nastavljaju da premlaæuju i zatvaraju novinare, nametajuæi time samocenzuru. Pored navedenih teškoæa, u izveštaju Komiteta za zaštitu novinara se posebno ukazuje na alarmirajuæe poveæanu represiju slobode medija u još nekoliko zemalja, posebno na Kubi.

“Dok je meðunarodna pažnja bila usmerena na rat u Iraku, kubanska vlada je poèela intenzivno gušenje malobrojnih nezavisnih disidentskih novinara u toj zemlji. Uhapšeno je 28 novinara, kojima su bez suðenja izreèene teške kazne -- izmeðu 14 i 17 godina zatvora. U pitanju je gušenju štampe bez presedana na Kubi”.

Slièno se dogaða i u Vijetnamu, kaže Kampanja, koji takoðe navodi da se represivni medijski zakoni i napadi na medije sprovode u Eritreji, Togou i Belorusiji. Stanje se nije popravilo ni u Kolumbiji, gde je u prethodnih deset godina graðanskog rata u toj zemlji ubijeno preko 30 novinara, koji su i dalje meta napada.

XS
SM
MD
LG