Linkovi

Ramsfeld u Britaniji - 2003-05-02


Amerièki sekretar za odbranu Donald Ramsfeld se na povratku sa Bliskog istoka u SAD zaustavio u Britaniji radi razgovora o stabilizaciji i obnovi Iraka. Iz Londona se javio novinar Tom Rivers: Podvukavši da su velike borbe u Iraku završene, sekretar Ramsfeld je izjavio da se pažnja sada mora posvetiti posleratnoj obnovi.

”U Iraku æemo imati onoliko vojnika koliko je potrebno za uspostavljanje odgovarajuæe bezbednosti, kako bi se zapoèeo humanitarni rad i obnova, i kako bi iraèki narod mogao da ustanovi neku vrstu privreme vlade, a zatim i konaènu upravu“.

Donald Ramsfeld je održao konferenciju za štampu sa svojim biranskim kolegom Džefom Hunom posle susreta sa premijerom Tonijem Blerom i niza drugih sastanaka. Na pitanje novinara kakva uloga æe pripasti Ujedinjenim nacijama u posleratnom Iraku, Ramsfeld je odgovorio:

” Koalicione snage su preko ministara inostranih poslova u kontaktu sa Ujedinjenim nacijama i generalnim sekretarom svetske organizacije. Pretposatvljam da æe intezivni pregovori o tome kakve bi uloge be U-N želeo ili ne bi želeo da se prihvati potrajati u narednom periodu. Lièno se nadam da æe Ujedinjene nacije imati ulogu”.

Neke zemlje žele da to bude glavna uloga, medjutim SAD se ne slažu sa tavkom idejom. Za sada, koalicione snage pokušavaju da obnove bezbednost i osnovne usluge. Britanski ministar odbrane Džef Hun - koji je posetio Irak prošle nedelje - izjavio je da bi britanske trupe, stacionirane oko južnih gradova Basra i Um Kasr, mogle da posluže kao uzor za sledeæu fazu koalicionih operacija.

” Imamo znaèajno prisustvo na terenu. Britanske trupe blisko saradjuju sa lokalnim stanovništvom u mestima za koje su odgovorne. Održavaju se sastanci izmedju vojnih komandanata i lokalnih lidera. Meštani nam stavljaju do znanja šta žele, a mi se trudimo da im izadjemo u susret”.

Posle konferencije za štampu amerièki sekretar za odbranu Ramsfeld otputovao je za Vašington i time okonèao bliskoistoènu misiju tokom koje je boravio u Iraku, Avganistanu, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Kataru.

XS
SM
MD
LG