Linkovi

Buš o miru na Bliskom istoku - 2003-05-01


Predsednik Buš izražava nadu da æe mirovni plan dovesti do obustave izraelsko-palestinskog sukoba:

” Pruža nam se izvrsna moguænost da unapredimo mirovni proces; i ja æu uèiniti sve da ta moguænost bude uanpredjena“.

Predsednik Buš ukazuje da je svestan neuspeha svih prethodnih mirovnih nastojanja. On je, medjutim, jasno stavio do znanja da æe Mahmud Abas biti taj èija æe uloga biti presudna za uspeh ovog nastojanja.

” On shvata da se teror mora zaustaviti da bi se poboljšao života Palestinaca. On je èovek sa kojim mogu i sa kojim želim da saradjujem”.

Odgovarajuæi na pitanje novinara, amerièki predsednik je priznao da predstoji dug proces i da su sve strane odgovorne za stvaranje uslova za mir. On je ukazao da se moraju obustaviti teroristièki napadi na izraelske civile koji veæ godina traju u okviru beskrajnog ciklusa nasilja.

”Da bi se ostvario mir na Bliskom istoku, važno je da sve strane preuzmu odredjene obaveze i cilju stvaranja uslova u kojima je mir izvodljiv. Poèetak svega je borba protiv terora“.

Prema mišljenju Džordža Buša, okolne arapske zemlje treba da obustave finansiranje teroroista, a Izrael treba da uèini ustupke.

”Izrael æe morati da podnese odredjene žrtve da bi se podstakao mirovni proces. Ali, tim žrtvama ne sme da se omoguæi i pospeši nastavak terora”.

Mirvnim planom se garantuje bezbednost Izraela i predvidja stvaranje palestinske države krajem 2005. godine. Amerièki državni sekretar Kolin Pauel planira da se sastane sa svim stranama u regionu tokom narednih nekoliko nedelja radi razgovora o tom planu. Portparol Bele kuæe Ari Flajšer je izjavio da predsednik Buš želi da pozove premijera Mahmuda Abasa da poseti Vašington, ali da takav poziv sigurno neæe biti upuæen Jaseru Arafatu:

”Jaser Arafat nije uèestvovao u planovima za mir. Jase Arafat je sastavni deo problema“.

Ari Flajšer je rekao novinarima da je Jaser Arafat imao priliku da pomogne u uspostalvjanju mira u regionu, i da je tu priliku proæardao.

XS
SM
MD
LG