Linkovi

Bušova administracija pojaèava inicijativu za mir na Bliskom istoku - 2003-04-30


Pauel je u prvom trenutku nameravao da obidje više zemalja u okviru zapoèinjanja inicijative zvane ”putna mapa.“ Ali sada je odluèio da posetu podeli na dva dela i da Izrael i palestinska podruèja poseti tek u drugom navratu, kasnije iduæeg meseca, kako bi dao vremena palestinskoj vladi da poène da funkcioniše. Pauel æe sada od èetvrtka do subote posetiti Španiju, Albaniju, Siriju i Liban, kako bi razgovarao o nastojanjima za obnavljanje arapsko-izraelskih razgovora i uspostavljanje predstavnièke demokratije u Iraku. Pauel je u utorak rekao amerièkim senatorima kako se nada da æe se sirijska vlada pomiriti sa fundamentalnim promenama u regionu posle rata u Iraku i uspostavljanja novog palestinskog kabineta, i da æe uèestvovati u mirovnom procesu:

”Nadam se da æe Sirijci shvatiti da imaju kljuènu ulogu u svemu ovom, dok sprovodimo inicijativu za sveobuhvatno rešenje koje mora da ukljuèi Siriju i Liban. Mislim da æe ta dva duboko izmenjena èinioca preoblikovati njihovu politiku i nadam se da æu imati pune, otvorene iskrene razgovore o tome sa predsednikom Bašarom Asadom.“

Amerièko-sirijski odnosi zapali su u teškoæe koje se granièe sa krizom ranije ovog meseca, kada su amerièki funkcioneri optužili Siriju da dozvoljava arapskim dobrovoljcima da prelaze u Irak, kao i za pružanje utoèišta odbeglim iraèkim funkcionerima. Napetost je naglo splasla kada je Sirija objavila da je zatvorila granicu, a Bela kuæa izvestila da je Damask izašao u susret amerièkim zabrinutostima. Sekretar Pauel je rekao èlanovima senatskog Odbora za odnose sa inostranstvom da je predsednik Buš predan potpunom stavljanju autoriteta Bele kuæe u službu ”putne mape,“ koja ima za cilj osnivanje palestinske države u roku od tri godine. On je izrazio zadovoljstvo što je Mahmut Abas, relativno umeren palestinski politièar, nadvladao u politièkoj borbi sa Jaserom Arafatom i osnovao kabinet sa širokim ovlašæenjima. Ali Pauel je jasno predoèio da Sjedinjene Države oèekuju brzu i efikasnu akciju nove vlade protiv terorizma:

”Nadam se da æe se novi premijer odmah nedvosmisleno izjasniti o terorizmu i nasilju. Takodje smatram da æe, uz Mohameda Dalana na položaju državnog ministra èije jedino ovlašæenje su pitanja bezbednosti, delovati brzo i agresivno kako bi uspostavio saradnju sa izraelskim vlastima i stavio situaciju pod kontrolu.“

Amerièki funkcioneri oèekuju da æe ”putna mapa“ biti zvanièno predstavljena zainteresovanim stranama u sredu, èim novi palestinski premijer bude položio zakletvu na dužnost. Oèekuje se da æe Pauel o tome razgovarati u èetvrtak u Madridu, gradu u kome je pre godinu dana održan prvi sastanak takozvanog kvarteta za Bliski istok - Sjedinjenih Država, Rusije, Evropske unije i Ujedinjenih nacija - na kome je napravljen mirovni plan. U Tirani, u petak, državni sekretar æe uèestvovati u potpisivanju amerièko-jadranske povelje, zajedno sa funkcionerima Albanije, Makedonije i Hrvatske. Jedan predstavnik u Državnom sekretarijatu rekao je da ta povelja podvlaèi stepen amerièke podrške nastojanjima pomenute tri balkanske zemlje da se ukljuèe u evro-atlantske institucije, posebno u NATO.

XS
SM
MD
LG