Linkovi

Epidemija SARS-a u Kini ne jenjava - 2003-04-30


Opisujuæi situaciju u kineskoj prestonici kao krajnje ozbiljnu, novi gradonaèelnik Pekinga Vang Æišan rekao je da nedostatak bolnièkih kreveta onemoguæava da oboleli na vreme poènu da primaju medicinsku pomoæ. Vang kaže da grad na svaki naèin nastoji da održi normalan rad gradskih službi. Prema njegovim reèima, to se odnosi na snabdevanje vodom, hranom i energentima, kao i na održavanje bezbednosti i omoguæavanje preduzeæima i ustanovama da normalno rade.

Ali gradonaèelnik Vang je ukazao na jedan nov problem: samo 4 odsto od oko 66 hiljada lekara i bolnièara u Pekingu kvalifikovano je za leèenje bolesti disajnih organa. Oboleli od SARS-a ubrzo poèinju da pokazuju simptome teškog zapaljenja pluæa, ponekad sa fatalnim ishodom. Bolnièki kapaciteti napregnuti su do krajnjih granica jer se u gradu svakoga dana registruje oko stotinu novih sluèajeva.

Sve u svemu, u Pekingu je sada pouzdano utvrdjeno da ima 1347 obolelih, dok više od 1300 drugih gradjana pokazuje simptome bolesti. U èitavoj zemlji dnevno se registruje i po 200 novih sluèajeva. Kineski državni mediji izveštavaju da je skoro deset hiljada ljudi u Pekingu stavljeno u izolaciju. Stanari jedne stambene zgrade u centru grada, kao i jedne u severnom predgradju, potpuno su izolovani. Isto je sa nekoliko bolnica u gradu.

Gradonaèelnik Vang je rekao da je, otkada je preuzeo tu dužnost, svaki minut budnog stanja posvetio problemu SARS-a. Vang je imenovan za gradonaèelnika pre skoro dve nedelje, kada je njegov prethodnik Meng Šuinong smenjen zbog uèešæa u pokušaju da se prikrije razmera epidemije. Vang je rekao da je u jednom od predgradja za samo nedelju dana sagradjena potpuno nova bolnica sa hiljadu postelja, specijalno za obolele od SARS-a. On je rekao da æe se sa prevozom obolelih u novu bolnicu poèeti veèeras, što bi trebalo da umanji pritisak na ostale bolnice.

XS
SM
MD
LG