Linkovi

Dogovoreno osnivanje Državnog veæa za Kosovo i Metohiju - 2003-04-30


Državno veæe bilo bi politièko telo koje æe èiniti najviši funkcioneri Srbije i državne zajednice Srbija i Crna Gora a njegov zadatak biæe da se bavi zaštitom prava Srbije i Srba na Kosovu i Metohiji. Iza tog tela ne bi stajale pojedinaène stranke niti bi one mogle da relativizuju njegov rad, izjavio je posle sastanka premijer Zoran Živkoviæ i zatim pojasnio da formiranje Veæa ne treba da uplaši nikoga u svetu, niti u albanskoj zajednici na Kosovu i da to nije nikakva nova politika. Ovim samo želimo da odnosu sa meðunarodnom zajednicom i Albancima na Kosovu bude jasniji i precizniji stav srpski države, rekao je premijer Živkoviæ. Formiranje Državnog veæa neæe znaèiti gašenje Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju èiji je predsednik Nebojša Èoviæ. A èlan Srpskog nacionalnog veæa centralnog Kosova Rada Trajkoviæ izrazila je zadovoljstvo postignutim dogovorom i upozorila da njime ipak neæe biti rešeni svi problemi. Ali, svakako mnogo znaèi ako vam premijer ili šef koordinacionog centra kažu da uvek kada imate probleme odmah možete da nazovete da ih rešimo, rekla je Trajkoviæeva.

Pored rešavanja problema Srba koji žive na Kosovu, Srbija nastavlja da ureðuje ekonomske odnose sa Crnom Gorom. Tako je republièkaVlada usvojila pravne akte kojim se reguliše promet roba izmeðu Srbije i Crne Gore i omoguæava da se robe proizvedene u Srbiji plasiraju na crnogorsko tržište bez dvostrukog oporezivanja i carinjenja. Radi suzbijanja sive ekonomije i utaje poreza, uvedeno je evidentiranje da bi se spreèila fiktivna prodaja roba na tržištu Crne Gore, saopštila je Vlade Srbije.

A predstavnici Vlada Srbije i Crne Gore potpisali su posle višeèasovnih pregovora Akcioni plan o harmonizaciji ekonomskih sistema u oblasti slobodnog kretanja roba i do sada usaglasili 80 odsto od ukupnog broja carinskih stopa. Posle razgovora potpredsednik srpske Vlade Èedomir Jovanoviæ je rekao da je sada praktièno uspostavljen znak jednakosti izmeðu dva tržišta i tako tržište Crne Gore otvorili za srpsku privredu.

Crnogorski ministar finansija Miroslav Ivaniševiæ izjavio je da da današnji dogovor predstavlja otvaranje puta ka Evropskoj uniji. Kvalitet današnjeg usaglašavanja ne vidim samo u broju usaglašenih carinskih pozicija, veæ i u dinamici, dakle, to je veæ moguæe odmah primeniti, rekao je ministar Ivaniševiæ. Predstavnici dve vlade saopštili su da se u ponedeljak nastavlja usaglašavanje preostalih 20 procenata carinskih stopa, uz konsultacije sa Evropskom unijom.

XS
SM
MD
LG