Linkovi

Francuska pokušava da popravi odnose sa SAD - 2003-04-30


De Vilpen je izjavio da je vreme za diplomatske razmirice, kao i za borbe u Iraku, prošlo, dodavši da je trenutak da se pogleda u buduænost. Prema reèima francuskog ministra inostranih poslova, medjunarodna zajednica sada mora da saradjuje da bi osigurala mir ne, samo u Iraku, veæ i u preostalom delu Bliskog istoka. De Vilpen je rekao da SAD i Francuska imaju sliène ciljeve, ne samo u pogledu rešavanja bliskoistoène krize, veæ i o nizu drugih medjunarodnih pitanja. On je dodao da je važno da mirovni pregovori izmedju Izraelaca i Palestinaca poènu što je pre moguæe, kao i da obe strane uèine važne ustupke u tom procesu. Takodje je pozvao Siriju i Liban da uèine ustupke, ukljuèujuæi povlaèenje sirijskih snaga iz Libana. De Vilpen, koji je ranije ovog meseca posetio Damask, rekao je da je sirijski predsednik Bašar al-Asad primio tu poruku i da je pokazao spremnost da se založi za mir u regionu.

De Vilpen je takodje sugerisao da Francuska i Evropa moraju da igraju kljuènu ulogu u posleratnom Iraku. Amerièki funkcioneri su, medjutim, ukazali da æe zemlje èlanice koalicije igrati vodeæu ulogu. Francuski ministar je takodje nastojao da odbrani još jedan sporni korak Francuske - sporazum postignut sa Nemaèkom, Belgijom i Luksemburgom o formiranju zajednièke vojne komande. De Vilpen je rekao da ta grupa zemalja ne namerava da nameæe platformu vojnih pitanja preostalom delu Evrope.

Neke druge evropske zemlje su kritikovale taj potez èetiri pomenute zemlje zato što je postignut van okvira NATO-a i Evropske Unije.

XS
SM
MD
LG