Linkovi

Proces stabilizacije i asocijacije ne bi trebalo da bude identièan za sve - 2003-04-29


Takav zahtjev je realan, s obzirom na razlièite ekonomske sisteme Crne Gore i Srbije, ocijenio je Lukovac i nastavio: ”Prvobitna ideja je bila da se za Crnu Goru i Srbiju naprave posebni programi pregovora sa EU oko približavanja. Meðutim, na kraju se iskoristio mehanizam državne zajednice- da to bude jedna adresa. Mislim da se èini sve kako bi se usaglasio akcioni plan usklaðivanja razlièitih sistema. Radi se primarno o dogovoru da se ti sistemi usklaðuju sa Evropskom unijom, a u približavanju EU neminvno bi se došlo do približavanja ekonomskih sistema Srbije i Crne Gore’’

A potpredsjednik SNP Zoran Žižiæ rekao je danas da u toj partiji još nisu razgovarali o eventualnoj podršci predsjednièkom kandidatu LS Miodragu Živkoviæu, s obzirom na to da koalicija Zajedno za promjene nema svog kandidata na izborima zakazanim za 11.maj. On je rekao da æe SNP zvanièan stav o tome imati za nekoliko dana:

'Izvjesno je da neæemo donijeti zabranu da se glasa za nekog kandidata, posebno ne za kandidata popozicije g. Živkoviæa. Od trojice predsjednièkih kandidata Živkoviæ je jedini kandidat opozicije, tako da ja oèekujem da æe jedan dio naših glasaèa i simpatizera po sopstvenom opredjeljenju glasati za Živkoviæa'.

Inaèe, podgorièki Centar za demokratiju danas je objavio rezultate istraživanja prema kojima bi za predsjednièkog kandidata vladajuæe koalicije Filipa Vujanoviæa glasalo 35 odsto graðana, za kandidata liberala Miodraga Živkoviæa 8,9 odsto biraèa, a za nezavisnog kandidata Dragana Hajdukoviæa svega 3 odsto.

XS
SM
MD
LG