Linkovi

Predsednik Buš o stvaranju miroljubive i prosperitetne iraèke nacije - 2003-04-29


Bila je to neka vrsta zbora, iako predsednik Buš tek treba zvanièno da proglasi okonèanje rata u Iraku. Stotiine amerièkih Arapa, veæinom sa vezama u Iraku, okupile su se u komunalnom umetnièkom centru u gradiæu Dirborn da èuju predsednika Buša.

Okupljeni su klicali kada je predsednik Buš rekao da su Sjedinjene Države ispunile obeæanje da æe osloboditi Irak od opresivnog režima: “Amerika sada obeæava da æe pomoæi Iraèanima da izgrade prosperitetnu i miroljubiu zemlju i opet æemo održati datu reè.“

Predsednik Buš je naglasio da to neæe biti lako i da æe trebati vremena. Prema njegovim reèima, režim Sadama Huseina je osiromašio zemlju na mnogo naèina. Deca su gladovala dok su gradjene velike palate i dok je narod željan slobode znao samo za strah: “Biæe to težak put. Ali, na svakom koraku amerièki narod æe biti postojani prijatelj Iraka.“ Predsednik Buš je ukazao da život u Iraku postaje sve bolji iz dana u dan. Predsednik je naveo da se preduzimaju napori da se obezbedi pouzdana elektrièna energija, bezbedna voda, ponovo otvore škole i osigura da bolnice i klinike imaju potrebna sredstva.

Predsednik je ponovo apelovao na Ujedinjene nacije da ukinu sankcije Iraku i potvrdio je privrženost Amerike uspostavljanju i uèvršæenju demokratije na iraèkom tlu. Prema njegovim reèima, oni koji su bili skeptièni prema ratu, pogrešili su: “Oni su pogrešili i mi znamo zašto. Želja za slobodom nije svojina jedne kulture; ona je opšta nada ljudskih biæa u svakoj kulturi.“

Predsednik se pre svog govora sastao privatno sa sedamnaest Amerikanaca iraèkog porekla. Bio je to najnoviji u nizu sastanaka sa Amerikancima arapskog porekla zapoèetih pre borbi u Iraku.

XS
SM
MD
LG