Linkovi

Potraga za bakterijama u Sargaskom moru - 2003-04-28


Grupa amerièkih biotehnologa pokrenula je veliku potragu za korisnim bakterijama u tajanstvenom Sargaskom moru. Cilj je da se pronadju bakterije koje razgradjuju ugljendioksid i proizvode vodonik. Ugljendioksid treba razgradjivati jer zagadjuje atmosferu i izaziva globalno zagrevanje, a vodonik bi mogao da se koristi kao izvor energije. Privatna firma Institut za alternativnu biološku energiju, koja predvodi ovaj projekat, uložila je u istraživanje 30 miliona dolara, a amerièka vlada æe pomoæi sa još 9. Sargasko more u stvari nije more veæ ploveæa masa morske trave, koja se lagano kreæe u krug, u severnom Atlantiku, nedaleko od Bermudskih ostrva. U njoj nema nièeg osim travuljine u kojoj živi bezbroj veæinom nepoznatih mikroorganizama. Nauènici se nadaju da æe naæi na bakteriju èiji genetski kod bi mogao da se promeni tako da može da se iskoristi kao domaæa životinja. Znaèaj takvog otkriæa bio bi ogroman. Države bi mogle da izgrade ogromne bazene u kojima bi bakterije razgradjivale štetni ugljendioksid iz atmosfere i proizvodile vodonik, na primer za gorivne æelije, koje bi ga trošile za proizvodnju elektriène energije. Ovakav sistem bio bi ekološki potpuno èist jer ne bi imao nikakav štetan uzgredni proizvod. Kompanija Institut za alternativnu biološku energiju sada dovršava novu laboratoriju u kojoj æe od juna 125 najmodernijih kompjutera danonoæno dešifrovati DNK bakterija iz Sargaskog mora.

XS
SM
MD
LG