Linkovi

Uoèi lokalnih izbora u Britaniji - 2003-04-28


Podrška britanskom premijeru, Toniju Bleru, je kako ukazuju neki analitièari, u porastu posle pobede koalicionih snaga u Iraku, nakon što je poveo Britaniju u rat protiv te zemlje, uprkos snažnom protivljenju velikog dela javnosti. ... Na svetskoj politièkoj sceni, Bler je u centru pažnje. Èak je predložen za Zlatnu medalju amerièkog Kongresa. Profesor Meðunarodnih odnosa, Kristofer Hil, sa Londonske Škole ekonomskih nauka, objašnjava Blerov put ka uspehu:

”Iraèke oružane snage su poražene, i režim je uklonjen. Jasno je da se Britanija nalazi na pobednièkoj strani, za razliku od Francuske i Nemaèke. Ojaèan je položaj Britanije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Možda æe konaèno biti rešena i kriza na Bliskom istoku.“

Ovog meseca, posle pobede, Bler uživa podršku 42 odsto Britanaca. To je samo nešto manje od podrške koju je imao kada je 2001. pobedio na parlamentarnim izborima velikom veæinom glasova.

Medjutim, neke od najsnažnijih kritika Blerove politike prema Iraku, bile su upuæivane iz same Laburistièke stranke. Oko treæina èlanova Laburistièke stranke u Parlamentu glasala je protiv odlaska u rat. Osim toga, sredinom februara, milion demonstranata protiv rata marširalo je ulicama Londona.

Premijer Bler je bio svestan da preduzima riskantan potez. Èak je upozorio svoju decu da bi mogao da izgubi položaj. Ali rezultati ankete javnog mnjenja su se pokazali pogrešnim. Pre rata, manje od deset odsto ispitanika je bilo za rat bez podrške Ujedinjenih nacija, dok je sada više od 60 odsto navelo da je rat bio opravdan.

Smatra se da æe mali broj glasaèa izaæi na izbore. Obièno manje od treæine Britanaca izaðe na glasanje za èlanove gradske uprave. A kako su funkcioneri Laburistièke stranke ukazali, radnici su još uvek gnevni zbog rata i nisu spremni da pomognu na lokalnim izborima. Struènjak Londonske škole ekonomskih nauka, Toni Trevers, kaže da vladajuæa stranka obièno gubi mesta na izborima u sredini mandata. Jedino je pitanje, kako kaže, koliko æe mesta Laburisti izgubiti ovog puta :

”Oèekuje se da Laburisti izgube mesta. Mada je sada sve u redu, izgubiæe mesta. Ukoliko izgube oko 150 mesta, to æe biti dobro, ali ako izgube više od 500, onda æe biti veoma loše za Blera.

XS
SM
MD
LG