Linkovi

Iraèani æe kroz mesec dana izabrati prelaznu vladu - 2003-04-28


Na jednodnevnoj konferenciji u Bagdadu uèestvovalo je 300 delegata - predstavnika razlièitih frakcija unutar i izvan zemlje. Meðu njima su bili predstavnici velikog broja politièkih stranaka koje su bile zabranjene pod režimom Sadama Huseina, kao i Kurda iz severnog dela zemlje i muslimanskih sveštenika i plemenskih starešina, a bilo je nekoliko žena-delegata. Razgovaralo se o svemu od oblika buduæe vlade do uloge Sjedinjenih Država u obnovi. Izbio je takoðe spor o ulozi iraèkih izgnanika koji su se vratili da pomognu u formiranju nove vlade.

No, po reèima delegata, Hatema Muhlisa -- èlana Iraèkog nacionalnog kongresa -- glavni prioritet na skupu bila je hitna potreba obnavljanja stabilnosti i bezbednosti u posleratnom Iraku: “Stabilnost, bezbednost, povratak ljudi na plaæeni posao,” nabrojao je on prioritete.

Na kraju sastanka, delegati su se složili da kroz èetiri nedelje održe opšti kongres na kojem æe biti uspostavljena procedura za formiranje prelazne vlade. Juèerašnji skup je, inaèe, bio drugi takav sastanak organizovan ovog meseca.

Prva konferencija održana je u južnom Iraku. Sastanak u Bagdadu se podudario sa 66. roðendanom Sadama Huseina, i održan je samo tri nedelje po završetku rata u kojem je on svrgnut sa vlasti. Dan -- koji je u prethodnim vremenima bio prepun pro-Sadamovih parada -- Iraèani su ovog puta proveli slobodno raspravljajuæi o buduænosti bez Sadama, što bi se moglo nazvati -- kako je jedan visoki zvaniènik koalicije rekao -- ranom fazom demokratije.

XS
SM
MD
LG