Linkovi

Rok za izradu akcionog plana biæe prekoraèen - 2003-04-28


Nakon što je ranije saopštio da je proces harmonizacije ekonomskih odnosa Crne Gore i Srbije trebalo da teèe odvojeno, ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Branko Lukovac danas je rekao da harmonizacija ide prilièno teško, jer nije lako uskladiti dva veoma razlièita sistema, prema strukturi i velièini, kakvi postoje u Srbiji i Crnoj Gori. Lukovac smatra da æe taj posao biti nastavljen u maju i dodaje da eventualno prolongiranje roka za izradu akcionog plana neæe promijeniti ili poremetiti odnose a EU.

A direktor podgorièkog Centra za ekonomske i socijalne studije Predrag Drecun smatra da je harmonizacija interes jugoistoène Evrope i da su izjave, poput one koju je danas izrekao guverner Mlaðan Dinkiæ, suvišne, zapitavši se: 'Èemu te izjave u situaciji kada se odnosi izmeðu Srbije i Crne Gore bitno popravljaju, kada se stepen povjerenja poveæava, kada su Ivaniševiæ i Ðeliæ uspjeli da postignu dogovor iza koga su obojica stali i koji je podržala meðunarodna zajednica i svjetske monterane institucije. U svakom sluèaju, mogu samo da nagaðam da su neki politièki motivi iza izjava gospodina Dinkiæa'.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici Gordana Ðuroviæ smatra da bi i Crna Gora trebalo da zatraži odvojen proces harmonizacije sa EU, ili možda da predloži arbitražu da bi se razjasnili razlozi zbog kojih i jedna i druga država èlanica smatraju da su im interesi ugroženi:

'Da li æe tako stvarno biti, u posljednje vrijeme ne zavisi samo od nas, nego od Brisela, pa i po tom pitanju. Ono što je bitno u harmonizaciji, jeste da Crna Gora mora da ima svoju raèunicu u kojoj mjeri je spremna da popušta u pregovorima, odnosno koliko to graðane i državu Crnu Goru košta'.

A predsjednik državne zajednice Svetozar Maroviæ najavio je da je pripremio pismenu inicijativu za skraæenje procedure prijema Srbije i Crne Gore u EU. Maroviæ æe svoju ideju obrazložiti time da je borba protiv organizovanog kriminala evidentna i uspješna, kao i da æe harmonizacija ekonomskih sistema država èlanica biti uskoro biti završena. Dodatni razloti su dobra saradnja sa Haškim sudom, kao i èinjenica da je državna zajednica primljena u Savjet Evrope. Svoju ideju Maroviæ æe detaljnije obrazložiti sjutra na konferenciji za novinare.

XS
SM
MD
LG