Linkovi

Ekonomski odnosi Srbija - Crna Gora - 2003-04-28


Guverner Narodne banke Srbije Mlaðan Dinkiæ ocenio je da æe se ubrzo pokazati da Srbija nužno mora da zatraži odvojen proces asocijacije i stabilizacije sa Evropskom unijom, jer je nemoguæe oèekivati brzu harmonizaciju carinskih sistema sa Crnom Gorom. Dinkiæevo je mišljenje da su Beogradski sporazum i Ustavna povelja legalizovali postojanje dva odvojena tržišta i da æe to istovremeno biti i razlog buduæeg mirnog razdvajanja Srbije i Crne Gore. Nerealna su oèekivanja da æe postojati zajedniki interes za isti nivo carinske zaštite domaæe industrije u dve države nesrazmernih velièina, rekao je Dinkiæ, istièuæi da ugovor o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom neæe biti potpisan sve dok Srbija i Crna Gora ne usaglase carinske stope, ma šta Havijer Solana obeæavao politièarima u Beogradu.

S druge pak strane, srpski ministar za ekonomske veze sa inostranstvom Goran Pitiæ potvrdio je da su ekspertski timovi Srbije i Crne Gore završili pregovore o harmonizaciji ekonomskih odnosa i da æe u sredu Vlada Srbije imati gotov akcioni plan usaglašavanja ekonomskih odnosa koji æe odmah biti prosleðen Vladi Crne Gore. Stvar nije nemoguæa da se izvede do kraja i potrebno je puno politièke volje, ali je veæ do sada ostvaren ozbiljan napredak i usaglašeno dve treæine cariskih pozicija što znaèi da ostaje usaglašavanje poreskih stopa za još oko 2,5 hiljade proizvoda, rekao je Pitiæ. Ukoliko to ne uspemo da dogovorimo ostaje nam stvaranje dodatne strategije koja æe podrazumevati drugaèije pozicioniranje i Srbije i Crne Gore prema Evropskoj uniji, ocenio je ministar Pitiæ. A predsednik Skupštine državne zajednice Srbije i Crne Gore Dragoljub Miæunoviæ poruèio je da bi što pre trebalo završiti razgovore o harmonizaciji tržišta i biti fleksibilniji u traženju kompromisa kako bi Srbija i Crna Gora najzad dobile jednu adresu za poèetak pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji.

Govoreæi na "Vaskršnjim susretima dijaspore i otadžbine", Miæunoviæ je rekao pozvao poslovne ljude poreklom iz Srbije da pod konkuretnim uslovima i uz brojne netržišne pogodnosti investiraju svoj kapital u Srbiju.

Inaèe, na ovim susretima obeæano je da æe uskoro biti usvojen novi zakon o dijaspori kojim æe biti regulisano biraèko pravo naših ljudi koji žive u inostranstvu.

XS
SM
MD
LG