Linkovi

Iran upozoren da se ne meša u unutrašnje stvari Iraka - 2003-04-26


Sjedinjene Države su upozorile Iran da se ne meša dok se iraèki narod priprema da uspostavi novu vladu. Upozorenje je dato u jeku novinskih izveštaja da su agenti obuèeni u Iranu prešli u južni Irak i da rade u Nadžafu, Karbali , Basri i drugim gradovima. Medju agentima su,kako je reèeno, èlanovi brigade Badr, grupe iraèkih izganika baziranih u Iranu, kao i neki èlanovi Iranske revolucionarne garde. Predstavnik Bele Kuæe Ari Flajšer je naveo da su Sjedinjene Države jasno dale do znanja iranskoj verskoj vladi Šiita da æe se surpotstaviti svakom mešanju u Iraku.

“Infiltracija agenata da bi se destabilizovalo šiitsko stanovništvo u Iraku bila bi stvrstana u tu kategoriju.“

Posle oslobodjenja Iraka od strane koalicije sa Sjedinjenim Državama na èelu iraèki muslimani, kako Šiiti tako i Suniti, kao i hrišæani i drugi mogu, da vrše svoje verske obrede na naèin koji je bio nemoguæ pod represivnim režimom Sadama Huseina. Ta verska sloboda je jedno od naèela na kojima æe se temeljiti Irak, kako je predoèio amerièki sekretar za odbranu Donald Ramsfeld.

“Zemlja koja je organizovana i uredjena tako da razne etnièke i verske grupe imaju u izvesnom obliku glas u vladi ; nadamo se u demokratskom sistemu sa slobodom govora, štampe i veroispovesti.“

Ramsfeld je takodje istakao da ogromnom broju ljudi u Iranu nije po volji što “mala grupa sveštenika“ odluèuje o dogadjajima u zemlji. Predstavnik Bele kuæe Ari Flajšer je naveo da bi i ljudi u Iraku, ukljuèujuæi veliku, sposobnu i raznoliku šiitsku zajednicu , tako gledali na versku vladu u iranskom stilu.

“Smatram da bilo kakav pokušaj bilo koga izvan Iraka da nametne svoju verziju iraèkom narodu ne bi imao šansu da uspe.“ Iraèki narod æe sam odrediti buduænost svoje zemlje.

XS
SM
MD
LG