Linkovi

Iraèanin Muhamed -- heroj u Zapadnoj Virdžniji - 2003-04-24


Zamislite situaciju u kojoj stavljate na kocku svoj i život svojih najmilijih da biste spasili nekoga koga uopšte ne poznajete. Upravo to je uradio jedan iraèki advokat, poznat amerièkoj javnosti samo kao Mohamed. Poèetkom aprila, tokom posete svojoj supruzi zaposlenoj u bolnici u Nasiriji, Mohamed je video nešto što je zauvek promenilo 4 života: video je kako iraèki stražar tuèe jednog ranjenog amerièkog vojnika vezanog za bolnièki krevet -- 19-to godišnju Džesiku Linè. Mohamed je na licu mesta odluèio da - bez obzira na moguæe posledice - prepešaèi deset kilometara do najbližeg amerièkog položaja i o onome što je video obavesti marince...

Duhovni vodja Islamskog centra Zapadne Virdžinije, imam Džamal Daudi, kaže da je Mohamedova hrabrost obnovila njegovu veru u ljude i nadu u mir na Bliskom istoku: "Kada je razmišljao o svojim opcijama, Mohamed je mogao da ignoriše ono što je video, ili da se èak pridruži vojnicima i da tuèe, možda i ubije Džesiku. Medjutim, njegova vizija o miru i o tome kako èovek treba da se ponaša prema èoveku, bila je jaèa od svega", kaze imam Daudi. Mohamedova prièa se ne završava na obaveštenju marinaca da se u bolnici nalazi zarobljena Amerikanka. On se, posle kontakta sa amerièkim snagama, vratio u bolnicu još dva puta i prikupio informacije koje su pomogle marincima da oslobode Džesiku Linè. Mohamed je marincima dao mapu koju je sam nacrtao, rekao im je koliko iraèkih vojnika stražari u bolnici, i obavestio ih je da helikopter može da se spusti na prilazu bolnici. Misija spasavanja koja je tome usledila, bila je potpuni uspeh. A kada su sumnjièavi iraèki vojnici provalili u Mohamedovu kuæu, amerièke snage su ga, sa njegovom suprugom i æerkom, evakuisale iza amerièkih linija.

Šest stotina muslimanskih porodica iz Islamskog centra želi da dovede Mohameda i njegovu porodicu u Zapadnu Virdžiniju i da mu se lièno zahvali što je spasio Džesikin život. Imam Džamel Daudi o tome kaže: "On je iz muslimanske zajednice, iz jedne arapske zemlje, iz Iraka koji je bio neprijateljska strana u ovom konfliktu. Stvoren je stereotip o muslimanima uz tvrdnju da ako ste musliman, nije vam mesto u Americi. To nije taèno, jer mi smo i muslimani i Amerikanci. Lojalni smo ovoj zemlji, a lojalni smo i svojoj veri, kulturi, tradiciji i zato bismo želeli da u svojoj sredini pozdravimo Mohameda i njegovu familiju". Pošto nije poznato gde se Mohamed i njegova porodica sada nalaze, teško je predvideti kada i da li æe biti u stanju da dodju u Ameriku. Takodje je neizvesno da li æe oni biti samo gosti ili æe poželeti da u Americi i ostanu. Šta god da odluèe, muslimanska zajednica Zapadne Virdžnije æe im u tome pomoæi.

Inaèe, Džesika se još uvek oporavlja od zadobijenih rana u vojnoj bolnici nadomak Vašingtona. Njena i Mohamedova prièa vrvi simbolima, ukazuje imam Džamel Daudi. Spasilac Džesike Linè nosi ime najveæeg islamskog proroka, a Džesikino rodno mesto u Zapadnoj Virdžniji zove se -- Palestina.

XS
SM
MD
LG