Linkovi

Garner u Iraku - 2003-04-24


Koalicija predvodjena Amerikom radi na tome da iraèku vladu vrati iraèkom narodu. Na èelu tih nastojanja nalazi se posleratni civilni administrator Iraka, penzionisani amerièki general, Džej Garner.

” Ništa ne iskljuèujem. Moj zadatak u ime koalicije je da uspostavim atmosferu u kojoj æe ljudi moæi da se reorganizuju, zapoènu proces samouprave i, uz našu pomoæ, zapoènu proces rekonstrukcije. To bi trebalo da se završi uspostavljanjem slobodno izabrane demokratije koja odražava volju iraèkog naroda“.

Džej Garner je rekao da je obnova osnovnih usluga, kao što su struja i voda, njegov prvi prioritet. Istovremeno civilni administrator æe sa grupama iz egzila, bivšim opozicionim liènostima i plemenskih i verskim vodjama raditi na stvaranju privremenih vlasti koje æe upravljati Irakom. Kako je rekao Džej Garner, cilj je da narod Iraka obnovi Irak:

” Pomoæiæemo im gde god možemo - materijalom, radom. Ali oni su ti koji æe urediti svoju zemlju. U to absolutno verujem”.

Konaèni cilj u Iraku je polaganja temelja politièkoj slobodi, pravima pojedinca i vladavini zakona, naglasio je Džej Garner:

” Zajedno treba da iskoristimo ovaj trenutak za pokretanje procesa demokratske uprave širom Iraka sa ciljem da se kulturno blago i materijalno bogatsvo Iraka da iraèkom narodu”.

Demokratske institucije se ne mogu nametati Iraku spolja; koalicija na èelu sa SAD može da pomogne u stvaranju stabilnosti i bezbednosti koje su neophodne da bi se zaèelo slobodno društvo. A stvaranje slobodnog, demokratskog Iraka je pravo - i odgovornost - iraèkog naroda.

XS
SM
MD
LG