Linkovi

Otkriven gen vezan za rak dojke - 2003-04-23


Biolog na ovdašnjem univerzitetu Džordž Vašington, Patriša Berg i njen tim otkrili su gen nazvan B-P-1 koji je bio aktiviran kod 80 odsto pacientkinja sa kanceroznim tumorom dojke, koje su poruèavane u okrivu njihove studije.

”Bili smo u stvari iznenadjeni da je kod 80 odsto pacijentkinja sa tumorom dojke gen B-P-1 bio pozitivan. To je vrlo visok broj i mislim da se radi o važnom otkriæu”.

Na konferenciji za štampu održanoj u univerzitetskoj bolnici, Dr. Berg je upozorila da su njeni nalazi samo prvi korak i da tek treba da usledi njihova potvrda od strane drugih nauènika. Medjutim, šef istražvaèkog odseka bolnice, Alen Goldštajn, ukazuje na potencijalni znaèaj oktriæa, ukoliko se ispostavi da se zaista radi o genu vezanom za rak dojke:

”Njen tim je otkrio nešto što æe možda da se iskristalizuje u lik opakog neprijatelja -- raka dojke“.

Rak dojke, kome godišnje podlegne skoro 375 hiljada žena, nauèestalija je vrsta raka kod žena širom sveta. Patriša Berg se nada da æe njeno otkriæe doprineti razvoju krvne analize kojom æe bolest moæi da se dijagnozira u najranijoj fazi, što je kljuèno da bi se rak pobedio. Prema njenim reèima, istraživanje lekova koji mogu da utièu na gen B-P-1 veæ pokazuje obeæavajuæe rezultate u laboratorijskim uslovima. Bergova i njen tim su veæ otkrili gen vezan za pojavu leukemije. Taj gen je aktivan u regulisanju umnožavanja æelija. A pošto je rak u stvari nekontrolisano umnožavanje odredjene vrste æelija, zakljuèili su da takav gen potraže i kod drugih vrsta raka, ukljuèujuæi rak dojke. I - bili su u pravu: ispostavilo se da je kod velike veæine pacijentkinja sa kanceroznim tumorima dojke, koji su se pokazali najotporniji na lekove, aktiviran gen B-P-1.

XS
SM
MD
LG