Linkovi

SAD upozoravaju Iran da ne šalje agente u Irak - 2003-04-23


Predstavnik Bele kuæe Ari Flajšer rekao je da Iran ne bi trebalo da pokušava da utièe na oblik posleratne vlade u Iraku:

”Jasno smo predoèili Iranu da æemo se protiviti mešanju neke organizacije u dogadjaje u Iraku, mešanju u naèin na koji æe uspostaviti demokratiju. Infiltracija agenata radi destabilizacije šiitskog stanovništva nesumnjivo spada u tu kategoriju.“

Ari Flajšer nije hteo da potvrdi izveštaje da agenti obuèavani u Iranu veæ deluju u južnom Iraku, ali je rekao da je administracija zabrinuta zbog te moguænosti i da je tu svoju zabrinutost jasno predoèila Teheranu putem, kako se izrazio, ”dobro poznatih kanala za komunikaciju,“ pošto dve zemlje nemaju diplomatske odnose. Dnevnik Njujork tajms doneo je izveštaj o tome da agenti obuèavani u Iranu saradjuju sa šiitskim sveštenicima u iraèkim gradovima Nadžafu, Basri i Karbali. Navodeæi neimenovane amerièke funkcionere list kaže da se medju agentima nalaze pripadnici proterane iraèke organizacije poznate kao Badr Brigada, koja je našla utoèište u Iranu, kao i neregularni èlanovi elitne jedinice iranske vojske, Revolucionarne garde. Ti gardisti su lojalni dogmatskim iranskim islamistima koji pripadaju šiitskoj grani islama. Iraèki šiiti æe verovatno imati dominantnu ulogu u novoj vladi posle pada vlade Sadama Huseina, kojom su dominirali suniti. Njujork tajms kaže da amerièke funkcionere zabrinjava moguænost da Teheran pokušava da utièe na osnivanje iranskog modela vlade u Iraku, za koji Bušova administracija kaže da ne bi ispunio njene zahteve o pluralistièkoj, demokratskoj administraciji u Bagdadu. Iako su i u Iranu i u Iraku šiiti u veæini, Ari Flajšer je upozorio da ne treba precenjivati sposobnosti iranskih šiita da utièu na dogadjaje u Iraku:

”Nema prevelike ljubavi izmedju iranskog i iraèkog naroda. Iraèka šiitska zajednica je veoma sposobna, veoma brojna i veoma raznolika. Mislim da bilo kakva nastojanja, bilo koje strane van Iraka, usmerena ka stvaranju neke tudje verzije onoga što bi trebalo da sprovede sam iraèki narod, nemaju velike šanse za uspeh.“

Upitan da objasni u èemu se sve sirijski i iranski interesi u Iraku razlikuju od ciljeva predsednika Buša, Flajšer je rekao da je amerièka invazija radi obaranja Sadama Huseina imala za cilj osnivanje pluralistièke demokratije:

”Pokazalo se da interesi Sirije i interesi Irana nisu uvek bili interesi mira, ili stabilnosti, ili slobode, ili demokratije. Uvek smo govorili da æe jedan od principa oslobodjenja i potonje vlade biti vlada zasnovana - ne na iranskom modelu, ili na sirijskom modelu - veæ zasnovana na modelu slobode, demokratije, tolerancije, otvorenosti i vladavine zakona.“

Predstavnik Bele kuæe Ari Flajšer je rekao da bi Bušova administracija volela da vidi novu vladu u Iraku sliènu vladi u Turskoj, u kojoj verske stranke zajedno sa svetovnim strankama imaju ulogu u upravljanju zemljom.

XS
SM
MD
LG