Linkovi

Nova posada uskoro na orbitalnoj stanici Alfa - 2003-04-23


Od tragedije šatla Kolumbija, u kojoj je poginulo sedmoro astronauta, amerièka Agencija za svemirska istraživanja - NASA - privremeno je obustavila letove ljudskih posada. Ali kako je za Glas Amerike rekao sekretar za štampu generalnog direktora Ruske svemirske agencije, Sergej Gorbunov, Rusija je sposobna da je u tome zameni:

Gorbunov kaže da je Rusija veæ preuzela novu ulogu, uprkos - kako je rekao - veoma teškoj finansijskoj situaciji. On je dodao da æe Rusija sprovoditi nove obaveze u duhu dobre volje sve dok Sjedinjene Države ne budu obnovile program letova šatla. A prema saopštenju NASE, ta pauza mogla bi da potraje i više od godinu dana.

Raketom Sojuz na Medjunarodnu orbitalnu stanicu stiæi æe nova posada koja æe ostati šest meseci. Nju saèinjavaju ruski kosmonaut Jurij Malenèenko i amerièki astronaut Edvard Lu. Istom raketom na Zemlju æe se vratiti sadašnja posada, koja je trebalo da se vrati još prošlog meseca šatlom Atlantis, ali su u medjuvremenu svi letovi šatla obustavljeni.

Nova posada je smanjena na dva èlana kako bi se smanjila potrošnja hrane i vode na stanici. To takodje znaèi da neæe moæi da bude ispunjen èitav program nauènih istraživanja. U stvari, kako kažu ruski funkcioneri, nova posada æe se uglavnom baviti održavanjem stanice i korigovanjem njene orbite. Ma kako da je razredjena atmosfera na toj visini, trenje ipak izaziva postepeno približavanje stanice zemlji, što je bilo korigovano kad god je uz nju pristajao neki od amerièkih šatla. Kako kaže zamenik generalnog direktora ruskog koncerna Energija, Jurij Grigorijev, taj zadatak æe sada obavljati Rusija:

Georgijev je izrazio uverenje da Rusija može da rešava sve tehnièke probleme, ali je izrazio zabrinutost zbog nedostatka finansijskih sredstava:

Grigorijev je takodje izrazio iznenadjenje što Sjedinjene Države nisu ponudile Rusiji pomoæ u rešavanju ni tehnièkih niti finansijskih problema. Ruska vlada je odvojila dodatnih 38 miliona dolara za finansiranje svemirskog programa u narednih šest meseci, što obuhvata izgradnju dodatnih letelica koje æe biti korišæene dok program letova šatla ne bude obnovljen.

U situaciji nastaloj posle nesreæe šatla Kolumbija, astronaut Edvard Lu je za samo dva meseca morao da završi kurs za inženjera letenja koji inaèe traje osam meseci do godinu dana. U jednom razgovoru, povodom ruskog Dana kosmonauta, astronaut Lu je govorio o važnosti nastavljanja svemirskih istraživanja u èast svojih poginulih kolega:

Lu je takodje odao priznanje ruskim svemirskim struènjacima na preuzimanju obaveza u kritiènom trenutku za Medjunarodnu orbitalnu stanicu. On je rekao da bi bez ruske pomoæi bilo nemoguæe nastaviti sa operacijama na stanici.

XS
SM
MD
LG