Linkovi

Strahovanje u RS od ukidanja vanrednog stanja u Srbiji - 2003-04-22


Zabrinutost ambasadora Kliforda Bonda da bi dio kriminalaca iz Srbije utoèište mogao potražiti u Bosni i Hercegovini, odnosno na teritoriji Republike Srpske dijeli i dio ovdašnjih politièara koji od ubistva srbijanskog premijera Zorana Ðinðiæa upozoravaju na veze organizovanog kriminala Srbije I manjeg bih entiteta.

Predsjednik izvršnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nebojša Radmanoviæ s tim u vezi izrazio je nezadovoljstvo zbog ponašanja aktuelnih vlasti posebno policije Republike Srpske koj po njegovim rijeèima ne iskazuje spremnost da se ozbiljno pozabavi borbom protiv organizovanog kriminala:

”Zapanjujuæe je da ministar unutrašnjih poslova RS Zoran Ðeriæ nudi pomoæ Srbiji kad graðani, meðunarodni predstavnici i kontrolni organi znaju šta se dešava u BIH po pitanju kriminala. I umjesto da pokazuje rezultate svoga rada koji bi bili na putu jasne borbe proti kriminala, on traži spiskove kriminalaca po Beogradu a oni šetaju pored njega.“

Na potrebu aktivnijeg djelovanja policije Republike Srpske ukazao je i lider Demokratske patriotske stranke Predrag Radiæ:

”Ukoliko se brzo ne poduzmu mjere usmjerene na eliminaciji korupcije i organizovanog kriminala, nošeni vjetrom koji nam duva, ovo podruèje æe se pretvoriti u regionalni poligon toga zla.“

Ministarstvo unutrašnjih poslova za sada odbija sve navode o svojoj neaktivnosti, a direktor Policije Republike Srpske Radomir Njeguš navodi da su istupi pojedinih politièara u funkciji diskreditacije MUP-a.

Dok se u Republici Srpskoj razgovori o borbi protiv organizovanog kriminala koriste za meðustranaèka prepucavanja Nijaz Spahiæ, direktor Državne graniène službe BiH kaže da su upozorenja ambasadora Bonda ozbiljno shvaæena. ”Od trenutka ubistva Zorana Ðinðiæa DGS je pojaèala kontrolne mjere. Sigurno je da æemo u sluèaju pokušaja prebjega kriminalaca iz Srbije u BiH raditi u skladu sa našim nadležnostima,“ zakljuèio je Spahiæ.

XS
SM
MD
LG